RekryKoulutus

Loading Loading...

Ajankohta sopimuksen mukaan
Aika
Kesto 10 pv- 9 kk
Ilmoittautuminen/ Hakeminen sopimuksen mukaan


Tavoitteet ja hyödyt

RekryKoulutus on kehittämistyökalu, joka tuo organisaatiolle liiketoiminnallista hyötyä. Sen kautta yritys saa koulutettua ja osaavaa työvoimaa kustannustehokkaasti. RekryKoulutuksen toteutumisen mahdollistavat yritys, koulutusorganisaatio ja työ- ja elinkeinohallinto. RekryKoulutuksen tavoitteena on kouluttaa osaavaa henkilökuntaa yritykseen, ellei tarvittavia osaajia löydy työmarkkinoilta. Koulutus räätälöidään yrityksen tarpeisiin ja osallistujat saavat pätevyyden tiettyyn ammattiin tai työtehtävään. RekryKoulutus soveltuu laajasti monille aloille eikä organisaation koko ei ole ratkaiseva.

Koulutuksessa työnantaja pääsee tutustumaan mahdolliseen rekrytoitavaan, mutta toisaalta myös työntekijä pääsee tutustumaan yritykseen. Rekrykoulutuksen kautta tulleet työntekijät ovat erittäin motivoituneita ja moni on valmis etenemään urallaan vaativampiin työtehtäviin. Koulutuksen tavoitteena voi olla perus-, lisä-, täydennys- tai ammatinvaihtoon tähtäävä koulutus.

Kenelle soveltuu

Rekrykoulutus on tarkoitettu yrityksille, jotka tarvitsevat lisää henkilökuntaa ja osaavia hakijoita on vaikea löytää työmarkkinoilta.
Koulutukseen voivat hakeutua työttömät työnhakijat tai työttömyysuhan alaiset henkilöt. Yritys määrittelee yhdessä työ- ja elinkeinohallinnon ja Amiedun edustajien kanssa koulutukseen valittavien henkilöiden vähimmäisvaatimukset / soveltuvuuskriteerit. Valinnat koulutukseen tekee työ- ja elinkeinohallinnon edustaja yhdessä yrityksen kanssa. Amiedun edustaja voi olla mukana valinnoissa niin sovittaessa. Valintaan voidaan liittää soveltuvuuden arviointia ja testejä. Valinnassa voidaan käyttää myös muita asiantuntijoita.

Toteutus

Koulutus toteutetaan sovitun mukaisesti. Alkukartoituksen aikana osallistujan ammattitaito sekä valmiudet opiskeluun ja ammattiin kartoitetaan. Kartoituksen jälkeen yrityksen edustaja yhdessä Amiedun edustajan kanssa tekee valinnat itse RekryKoulutukseen.

Sisältö

Koulutuksen sisältö sovitaan yhdessä yrityksen, työ- ja elinkeinohallinnon ja Amiedun kanssa. Koulutukseen sisältyy sekä tietopuolista opetusta että ohjattua työssäoppimista, etäopiskelua ja työharjoittelua. RekryKoulutus voidaan suunnitella myös yhteistyössä useamman työnantajan kanssa.

Hinta

Yrityksen osuus RekryKoulutuksesta on aina 30 % koulutuksen kokonaishinnasta.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Kysy lisätietoja

Taina Virtanen
avainasiakaspäällikkö
puhelin 020 7461 298
taina.virtanen(at)amiedu.fi

Pyydä tarjous

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-15, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi