Suomen kielen keskitasolle johtava koulutus (YKI-kurssi)

Loading Loading...

Ajankohta 9.12.2019 - 27.3.2020
Aika
Kesto 60 päivää
Ilmoittautuminen/ Hakeminen 4.12.2019 mennessä


Tavoitteet ja hyödyt

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa yleisten kielitutkintojen keskitasoa vastaavan kielitaidon (= taso 3 - 4) ja saa valmiudet suorittaa suomen kielen keskitason tutkinnon (YKI) heti kurssin jälkeen.
Haettaessa Suomen kansalaisuutta Kansalaisuuslain (359/2003) mukaan kielitaitoedellytys täyttyy suorittamalla yleinen kielitutkinto taitotasolla 3.

Kenelle soveltuu

Suomen kielen keskitasolle johtava koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille, joiden suomen kielen taito on yleisten kielitutkintojen tasolla 2 (= EN:n yleisen viitekehyksen tasolla A 2.2).

Toteutus

Yksi opintoviikko vastaa 35 tunnin työskentelyä, josta
- lähiopetusta on n. neljä tuntia päivässä, klo 8.30–12.00 (4-5 päivää / viikko) ja
- etäopiskelua n. 15 tuntia / viikko.

Jos on hyvät valmiudet itsenäiseen opiskeluun, työssä käynti ei välttämättä ole este kurssilla käymiseen.

Kurssiin kuuluvan Yleisen kielitutkinnon voi suorittaa heti kurssin jälkeen.

Sisältö

Suomen kielen opinnot:

Kehitetään Yleisten kielitutkintojen mukaan monipuolisesti
- suomen kielen puhumista
- puheen ymmärtämistä
- kirjoittamista
- tekstin ymmärtämistä
- rakenteita ja sanastoa.
Tavoitteena on toiminnallisen kielitaidon saavuttaminen.

AIHEALUEET
A. Minä ja taustani
B. Koti ja asuminen
C. Kauppa ja palvelut
D. Kulttuuri
E. Matkustaminen
F. Terveys ja hyvinvointi
G. Työ
H. Ympäristö ja maantuntemus
I. Yhteiskunta

KIELEN KÄYTTÖTARKOITUKSET
A. Asiatietojen antaminen ja kysyminen
B. Mielipiteiden ja asenteiden ilmaiseminen
C. Tunteiden ilmaiseminen ja kysyminen
D. Asioiden hoitaminen
E. Sosiaalisten käytänteiden ja normien mukaan toimiminen
F. Viestinnän säätely

Tavoite suomen kielen osaamisessa koulutuksen jälkeen /
Keskitason taitotasokuvaukset:

4- Ymmärtää normaalitempoista kasvokkaista puhetta ja keskustelua yleisistä aihepiireistä sekä mm. televisiosta ja radiosta kuultavaa puhetta, mutta joitakin yksityiskohtia saattaa jäädä ymmärtämättä. Nopea puhekieli ja murteellinen puhe tuottavat kuitenkin vaikeuksia. Ymmärtää vaivatta yleisiä aihepiirejä käsitteleviä tekstejä, joskin muutamat tekstin välittämät sävyerot voivat jäädä epäselviksi. Selviää melko hyvin myös vieraammissa puhetilanteissa. Pystyy kirjoittamaan sekä yksityisiä että puolivirallisia tekstejä ja esittämään ajatuksiaan yhtenäisinä kokonaisuuksina. Tekee puheessa ja kirjoituksessa eron virallisen ja epävirallisen kielimuodon välillä. Hallitsee peruskieliopin ja -sanaston hyvin.

3- Ymmärtää pidempää puhetta ja keskeisen ajatuksen monista televisio- ja radio-ohjelmista, jos aihepiiri on suhteellisen tuttu. Ymmärtää tavallisia tekstejä, jotka eivät vaadi aiheen tuntemusta. Normaalitempoinen puhe ja vaativammat tekstit saattavat tuottaa vaikeuksia, jos puhejakso on pitkä ja aihepiiri vieras. Selviää tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa ja pystyy kirjoittamaan yksinkertaista, yhtenäistä tekstiä tavallisista aiheista, vaikkakin kieliopilliset ja sanastolliset puutteet toisinaan vaikeuttavat ymmärtämistä. Hallitsee hyvin jokapäiväisiin tilanteisiin liittyvän sanaston ja peruskieliopin keskeiset rakenteet.

Lisätietoja kielitesteistä saat myös http://oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/kielitutkinnot/yleiset_kielitutkinnot

Hinta

Koulutuksen opiskelijamaksu on 420 €. Yleisen kielitutkinnon osallistumismaksu kuuluu koulutuksen hintaan. Opiskelijamaksun voi suorittaa kahdessa erässä. Koulutus kuuluu ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusjärjestelmän piiriin.

Alle kolme vuotta Suomessa asuneilla on mahdollisuus kotoutumistukeen. Kotoutumissuunnitelma tehdään työ- ja elinkeinotoimistossa ennen koulutuksen alkua.

Koulutuspaikka

Amiedu
Strömberginkuja 3
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake. Voit myös pyytää paperilomakkeen asiakaspalvelustamme. Lomake palautetaan osoitteella Amiedu/ Asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Kaikki hakijat kutsutaan alkutestiin ja infoon, joka pidetään 2.12.2019 alkaen klo 12.30. Kaikki saavat kutsun sähköpostiinsa iltapäivällä 29.11.2019.

Kysy lisätietoja

Saila Metsämuuronen
kouluttaja
puhelin 020 7461 454
saila.metsamuuronen(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-15, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi