Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Loading Loading...

Ajankohta jatkuva haku
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on syventää vanhustyön osaamista. Tutkinto antaa valmiudet toimia vanhustyön asiantuntijana erilaisissa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimintaympäristöissä yhteistyössä verkoston eri toimijoiden kanssa. Koulutuksessa perehdytään mm. tiimin vastuuhenkilönä toimimiseen, palvelutarpeen arviointiin ja palvelujen laadun kehittämiseen. Ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja toimintakyvyn tukeminen ovat keskiössä. Koulutus kehittää ammattitaitoasi ikääntyneen ihmisen ohjaukseen, neuvontaan sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Valinnaisesta tutkinnon osasta riippuen voit syventyä joko muistioireisen ihmisen tukemiseen tai kuolevan ihmisen hoitamiseen.

Kenelle soveltuu

Vanhustyön erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on jokin sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinto tai vastaavat tiedot ja jotka haluavat kehittää osaamistaan vanhustyössä. Koulutukseen hakeutujalla tulee olla työpaikka vanhusten parissa. Työpaikka voi olla kotihoito, päivätoimintayksikkö, palvelutalo, vanhustenkeskus, terveyskeskus tai sairaala.

Toteutus

Valmistava koulutus on mahdollista suorittaa työn ohella. Koulutus toteutetaan pääsääntöisesti verkkototeutuksena. Koulutukseen sisältyy lähiopetusta 1-3 päivää koko koulutuksen ajalta, riippuen opiskelijan valitsemasta valinnaisesta tutkinnon osasta. Vanhustyön erikoisammattitutkinto on osa kansallista tutkintojärjestelmää ja siitä säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella.

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Aikaisemmin hankittu osaaminen ja työkokemus vaikuttavat valmistavan koulutuksen laajuuteen. Osaamisen tunnistamisen kautta opiskelija voi edetä myös suoraan tutkinnon osien näyttöön.

Koulutus koostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta sekä yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta, joista jokaisesta suoritetaan näyttö.

Pakolliset tutkinnon osat:

Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen
Asiakaspalveluverkostossa toimiminen
Ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen

Valinnaiset tutkinnon osat Amiedussa:

Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen
Kuolevan ihmisen hoitaminen

Valinnaisista tutkinnon osista on Kuolevan ihmisen hoitamisen tutkinnon osa mahdollista suorittaa myös erillisenä Saattohoito -koulutuksena, johon on erillinen haku.

Suorittamisaika

Tutkinnon suorittamispolku ja -aika ovat yksilöllisiä, keskimääräinen kesto on työn ohella 1-1 1/2 vuotta.

Sisältö

Koulutuksen sisältö tutkinnon osittain:
(kts. tarkemmin www.oph.fi/nayttotutkinnot ja Vanhustyön erikoisammattitutkinnon perusteet)

PAKOLLISET TUTKINNON OSAT:

Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen

 • säädökset ja määräykset
 • tiimin ja ryhmän johtaminen
 • toiminnan ohjaus ja koordinointi
 • moniammatillinen yhteistyö
 • perehdyttäminen
 • vanhustyön laadun kehittäminen
 • työhyvinvointi

Asiakaspalveluverkostossa toimiminen

 • eettiset periaatteet
 • ikääntyneen kohtaaminen
 • haasteelliset vuorovaikutustilanteet
 • omaishoitajan ja lähiyhteisön tukeminen
 • yhteistyöverkostot
 • monikulttuurinen toiminta

Ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen

 • terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
 • palveluita ohjaavat säädökset ja ohjeet
 • palvelutarpeen arvioiminen
 • hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelma
 • fyysinen terveys ja toimintakyky
 • ikääntyneen lääkehoito
 • ikääntyneen ravitsemus
 • toimijuus, yhteisöllisyys ja osallisuus
 • elämänhallinnan tukeminen
 • ikääntyneen mielenterveyden tukeminen
 • kognitiivisten toimintojen tukeminen
 • henkisen toimintakyvyn tukeminen
 • sukupuolisuuden tukeminen

 

VALINNAISET TUTKINNON OSAT:

Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen

 • suositukset ja eettiset periaatteet
 • muistisairaudet
 • toiminnan ohjaus ja koordinointi
 • moniammatillinen toiminta
 • vuorovaikutuksen tukeminen
 • toimintakyvyn tukeminen
 • muistisairauksien lääkehoito
 • muistioireisen saattohoito
 • palvelujen laadun kehittäminen
 • muistityön kehittäminen

Kuolevan ihmisen hoitaminen

 • säädökset ja suositukset
 • eettiset periaatteet
 • keskeiset käsitteet
 • kuolevan ihmisen kohtaaminen
 • kuolevan kokonaishoidon suunnittelu
 • hoitotyön suunnittelu, toteutus ja arviointi
 • vainajan hoitotyön toteutus ja arviointi
 • omaisten ja läheisten kohtaaminen, tukeminen ja ohjaaminen
 • erilaisissa hoitoympäristöissä toimiminen
 • omahoitajana toimiminen
 • työyhteisön jäsenenä toimiminen
 • oma työhyvinvointi
 • kuolevan ihmisen hoitamisen kehittäminen

Hinta

Koulutuksen hinta on 350 €.

Valintaperusteet

Koulutukseen valittavilla henkilöillä tulee olla jokin sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinto tai vastaavat tiedot sekä työpaikka vanhusten parissa. Työpaikkana voi olla kotihoito, kotisairaala, päivätoimintayksikkö, palvelutalo, vanhustenkeskus, terveyskeskus tai sairaala.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Koulutukseen on jatkuva haku.

Täytä Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperihakulomakkeen Amiedun asiakaspalvelusta.

Lomake palautetaan osoitteella Amiedu / Asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Hakemusten pohjalta sovimme haastattelusta, jossa selvitämme valmiutesi opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen. Ilmoitamme opiskelijavalinnoista henkilökohtaisesti.

Peruutusehdot

Mikäli opiskelija jättää saapumatta koulutukseen ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko opintomaksun. Opintomaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen.

Oppilaitos pidättää itsellään oikeuden hinnanmuutokseen, koulutuksen muuttamiseen, siirtämiseen tai peruuttamiseen.

Kysy lisätietoja

Sari Lehtonen
tutkintovastaava
puhelin 0400 192581
sari.lehtonen(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-15, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi