Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto, Datanomi (AT), Julkisen Pilven Akatemia

Loading Loading...

Seuraava aloitusajankohdat: 31.10.2019 (täynnä), 21.11.2019 (paikkoja vapaana hyvin), 17.12.2019 (paikkoja vapaana kohtalaisesti)

Ajankohta jatkuva haku
Aika
Kesto 150 osaamispistettä
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija pystyy toimimaan tietojärjestelmien suunnittelu-, asennus-, käyttöönotto-, ylläpito- sekä kehittämistehtävissä.

Koulutus opastaa kurssilaisia tehokkaiden toimintamallien ja työkalujen hyödyntämiseen erityisesti pilvipalveluiden hankintaan, käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyvissä projekteissa.

Tavoitteena Kattava osaaminen ja ymmärrys pilvipalveluihin, käytännön teknisen osaamisen kehittäminen ja päivittäminen sekä uudenlainen ajattelu IT-tuotantoon, sovelluksiin ja palvelumuotoon.

Koulutus antaa valmiudet suorittaa AZ-100: Microsoft Azure Infrastructure and Deployment.

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto.

Kenelle soveltuu

Koulutukseen voivat hakeutua IT-tehtävissä työskentelevät tai harrastuneisuuden kautta hyvät tietotekniset valmiudet omaavat henkilöt. Sinulla on mahdollisesti kokemusta ja osaamista tietojärjestelmien käyttöönoton ja ylläpidon tehtävistä, HelpDeskissä työskentelystä, työasemien, oheislaitteiden tai palvelimien ylläpitotehtävistä tai olet perehtynyt lähiverkon palvelujärjestelmiin.

Oppisopimuskoulutuksena suoritettavaan tutkintoon opiskelija tarvitsee alan työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus.

Hyvä suomen- ja englanninkielentaito ovat suotavia.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa tutkinnon suorittajan ammattitaito arvioidaan yksilöllisesti ja arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä hakijan ja työpaikan kanssa suunnitelmat tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi (HOKS).

Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti monimuoto-opiskeluna. Koulutukseen sisältyy etäopiskelua E-learning-portaalin kautta MCT-kouluttajan johdolla puolen päivän opetusjaksoissa kahden viikon välein, joiden välissä harjoituksia, tehtäviä ja itseopiskelua sekä työssäoppimista. Valmentajan tutorointi ja materiaalipankit aihealueittain (Sis. Lähdekirjaston, videomateriaalit, kouluttajan materiaalit, harjoitukset jne.) ovat käytettävissä koko koulutuksen ajan.

Kouluttajina toimivat Onregon sertifoidut asiantuntijakouluttajat.

Opiskelijoilla on käytössään harjoitteluun oma Azure toimintaympäristö pilvessä. Opiskelijoilla on mahdollisuus ladata harjoittelukäyttöönsä ilmaiseksi Microsoftin sovelluksia.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Tutkinnon voi suorittaa ilman valmistavaa koulutusta osoittamalla tutkinnon perusteissa vaadittava ammattitaito suoraan näytöin.

Suorittamisaika

Opiskelu- ja tutkinnon suorittamisaika määräytyvät yksilöllisesti.
Yleensä koulutus kestää noin 12 kuukautta.
Opiskelijan aiemmin hankittu ammatillinen osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon.

Sisältö

1. Johdanto valmennusohjelmaan (lähipäivä)
2. Julkisen pilven perusteet
3. Verkkojen perusteet
4. Virtuaalipalvelinten luonti ja hallinta
5. Tallennusratkaisut
6. Tietoturva ja Azure AD
7. AWS
8. Kertaus ja harjoituspäivä (lähipäivä)
9. Pilven hallintamalli
10. Hybridiratkaisut (DR, Backup,HCI)
11. Migraatiot pilveen
12. Identiteetin hallinta
13. Palveluiden hallinta ja valvonta
14. Hallinnan automatisointi
15. Kertaus ja harjoituspäivä (lähipäivä)
16. Palvelut pilvessä, PaaS ja SaaS
17. Sovellus- ja työpöytäratkaisut
18. Kustannusten optimointi
19. Kertaus ja harjoituspäivä sekä Päätöstilaisuus (lähipäivä)

Hinta

Opiskelijamaksu 1840 €. Opiskelijamaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä.

Valintaperusteet

Koulutus on suunnattu peruskoulun tai ylioppilastutkinnon suorittaneille aikuisille, joilla on työkokemusta IT-alalta ja mahdollisuus solmia oppisopimus alan työnantajan kanssa koulutuksen ajaksi.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.
Voit myös pyytää paperilomakkeen asiakaspalvelustamme.
Lomake palautetaan osoitteella Amiedu/ Asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Kysy lisätietoja

Kari Vikman
kouluttaja
puhelin 020 7461 207
kari.vikman(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-15, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi