Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, Ilta-monimuoto

Loading Loading...

Non stop - haku 13.12.2019 mennessä.

Ajankohta jatkuva haku
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

Haluatko valmistua ihmisläheiseen ja vastuulliseen työhön? Opiskele lähihoitajaksi! Sosiaali- ja terveyslan perustutkinnon suorittaneella henkilöllä on valmiudet työskennellä lähihoitajana sosiaali- ja terveysalan eri toimipaikoissa. Käynnissä täydennyshaku osaamisaloihin henkilöille, joilla on jo osa tutkinnosta suoritettuna tai lähihoitajille, jotka haluavat uuden osaamisalan.

 

Kenelle soveltuu

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on Kasvun ja osallisuuden edistämisen ja Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisen tutkinnon osat suoritettu (tai vanhat perusteet Kasvun tukeminen ja ohjaaminen, Hoidon ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen).

Tutustu myös osallistumisehtoihin.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa arvioidaan tutkinnon sopivuus hakijalle sekä hänen ammatilliset ja henkilökohtaiset kehittymistavoitteensa. Arvioissa huomioidaan myös hakijan mahdollisen sosiaali- ja terveysalalla olevan työpaikan soveltuvuus työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja näyttöihin.

Teoriaopinnot koostuvat lähiopetuksesta sekä ohjatusta verkko- ja itseopiskelusta. Lähiopetus järjesteään kahtena iltana viikossa: maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 17-20. Ensimmäinen iltaopetus on 13.1.2020. Lähiopetusta ei järjestetä heinäkuussa eikä joulun ja loppiaisen välillä.

Jokaisessa tutkinnon osassa on työpaikalla tapahtuvaa oppimista, joka voi sisältää vuoro-, viikonloppu- ja yötyötä. Mahdollisuus lähteä myös kansainväliseen vaihtoon.

Suorittamisaika

Non stop - haku 13.12.2019 mennessä.

Sisältö

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinnon perusteet ovat astuneet voimaan 1.8.2018.

 Haussa olevat osaamisalat:

 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
 • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
 • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

Valinnainen tutkinnon osa 15 osp, täsmennetään koulutuksen aikana

Yhteiset tutkinnon osat:

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

 Opinnot henkilökohtaistetaan.

 

Hinta

Koulutus on omaehtoista opiskelua ja opiskelijalle maksutonta. Opiskelijat kustantavat oppikirjat ja materiaalin itse.

 

Valintaperusteet

Koulutukseen valittavalla on oltava riittävän hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito (taso B1). Kielitaidon vaatimus liittyy asiakasturvallisuuteen. Koulutukseen valittavilla tulee olla riittävän kielitaidon lisäksi myös hyvät oppimisvalmiudet. Hakijan tulee hallita perustaidot niin tietotekniikassa kuin matematiikassa. Hakijan tulee osallistua alkukartoitukseen.

Terveydelliset edellytykset 1.1.2012 alkaen: Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää fyysistä toimintakykyä, henkistä tasapainoa ja kykyä olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa. Hakijan tulee olla terveydeltään alalle soveltuva ja lisäksi on oltava moitteeton rikosrekisteri. Tutustu SORA - lainsäädäntöön http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110951

Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voivat olla:

 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
 • veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Tarvittaessa pyydetään lääkärinlausunto terveydentilasta

Tutustuthan THLn ohjeistukseen rokotuksista sekä tartuntataudeista - pääset ohjeistukseen täältä.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperihakulomakkeen Amiedun asiakaspalvelusta. Lomake palautetaan osoitteella Amiedu / Asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Sopiviin hakijoihin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti.

Hakijan tulee ilmaista mahdolliset opiskelua tai työllistymistä haittaavat tekijät SORA-lainsäädännön mukaisesti.

Kysy lisätietoja

Heli Leino-Holmsten
kouluttaja
Puhelin 050 41 68210
heli.leino-holmsten(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-15, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi