Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus talonrakennusalalle, työvoimakoulutus

Loading Loading...

Ajankohta 10.9.2018 - 13.9.2019
Aika
Kesto n. 12 kk
Ilmoittautuminen/ Hakeminen 24.7.2018 mennessä


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija hankkii sellaiset ammatilliset valmiudet, joiden avulla hän pystyy työllistymään rakennusalan työtehtäviin. Koulutuksen alussa opiskelija ja kouluttaja tekevät yhdessä suunnitelman opiskeltavista rakennusalan työtehtävistä, joita opiskelija opiskelee teoriassa, käytännössä ja työssäoppimis-jaksolla. Näitä ovat esimerkiksi runkovaiheen työt, muuraus, laatoitus ja sisävalmistusvaiheen työt.   

Koulutuksessa opiskelijan on tarkoitus suorittaa rakennusalan perustutkinnosta yksi tai useampi osa. Tutkin-nonosat suoritetaan työharjoittelun aikana näyttötutkintona. Tarvittaessa opiskelija voi täydentää tutkinnon lop-puun esimerkiksi oppisopimuskoulutuksessa.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu 20 vuotta täyttäneille yritteliäille, hyvän motivaation ja palveluasenteen omaaville ja itse-näiseen työskentelyyn kykeneville maahanmuuttajille, jotka ovat kiinnostuneita rakennusalasta. Kurssi soveltuu hyvin myös ammatinvaihtajille, joilta löytyy luontaista kädentaitoa. Alalla toimiminen edellyttää kohtuullisen hyvää terveyttä.
Hakijan tulee olla työtön työnhakija tai työttömyysuhan alainen henkilö.

Hakijalla pitää olla voimassa oleva oleskelulupa tai oleskelukortti, Opiskelijana voi olla myös Suomen kansalainen, jos koulutuksessa tai työssä tarvittava kielitaito vaatii parantamista.

Toteutus

Valinta koulutukseen suoritetaan hakemusten ja haastattelujen perusteella.
Koulutuksen alussa tutkinnon suorittajan ammattitaito arvioidaan yksilöllisesti ja arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä hakijan kanssa suunnitelmat tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi.
Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähiope-tusta, ohjattua etäopiskelua, itseopiskelua sekä työssäoppimista. Lähiopetuspäivät ovat arkipäivisin kello 7.30 – 14.00, työmailla noudatetaan työmaan aikatauluja.
Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.
Ryhmän koko alustavasti 20 opiskelijaa.

Koulutukseen kuuluu loma 15.7–26.7.2019

Suorittamisaika

Koulutuksen lopullinen kestoaika määräytyy koulutuksen alussa laaditun henkilökohtaistamissuunnitelman mu-kaan. Suunnitelmassa otetaan huomioon aikaisemmin hankittu osaaminen ja työkokemuksen pituus.

Sisältö

Koulutuksen sisältö ja tavoitteet on suunniteltu yhteistyössä eri rakennusalan yrityksien kanssa.
Koulutuksen aikana opiskellaan rakentamisen eri työtehtäviä sekä teoriassa että käytännössä sekä ammatillista suomen kieltä ja tietotekniikkaa.
Koulutukseen kuuluu myös alalla tarvittavien korttien (esim. työturvallisuuskortti) suorittaminen sekä opiskelu- ja työnhakuvalmennusta.
Esimerkkejä koulutuksessa suoritettavista rakennusalan perustutkinnon osasta tai osista:
 
• Runkovaiheen työt
• Muuraustyöt  
• Laatoitus
• Sisävalmistusvaiheen työt
• Raudoitus ja betonointi
• Korjausrakentaminen

Koulutuksen teoria- ja rakennushalliharjoittelujakso sisältää esimerkiksi:
• Rakennusalan suomen kieli
• Rakennuspiirustukset ja merkinnät
• Työturvallisuus, telineet, nostimet
• Tietotekniikka
• Työnhakuvalmennus
• Märkätilatyöt ja laatoitukset
• Muuraus
• Runkovaiheen työt
• Sisävalmistusvaiheen työt
• Kalusteasennukset
• Huoneistojen pintaremontit
 
Koulutuksessa korostetaan asiakaslähtöistä ja turvallista työskentelyä sekä rakentamisen laatua.


Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista taloudellisista etuuksista saa valtakunnallisesta puhelinpalvelusta Työlinjan koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9-16.15 numerosta 0295 020 702 tai sähköpostitse: koulutusneuvonta(at)te-toimisto.fi.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Haku 24.7.2018 mennessä työ- ja elinkeinotoimiston kautta tai työ- ja elinkeinoministeriön internetsivuilla www.te-palvelut.fi olevalla sähköisellä hakulomakkeella. Koulutuksen numero on 678909.

Internetin kautta lähetetty sähköinen hakulomake ohjautuu automaattisesti opiskelijavalinnoista vastaavaan työ- ja elinkeinotoimistoon. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, on Sinun vahvistettava hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Paperinen hakulomake taas jätetään täytettynä työ- ja elinkeinotoimistoon henkilökohtaisesti.

Hakemusten käsittely ja opiskelijavalinnat tehdään työ- ja elinkeinotoimistoissa. Toimistot ilmoittavat valinnoista kaikille hakijoille. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > koulutushakemus.

Kirjoita ylläoleva koulutuksen numero linkistä avautuvan sivunäkymän kenttään "Hakusana":
Hakemiseen

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista taloudellisista etuuksista saa valtakunnallisesta puhelinpalvelusta Työlinjan koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9-16.15 numerosta 0295 020 702 tai sähköpostitse: koulutusneuvonta(at)te-toimisto.fi.

Kysy lisätietoja

Kirsi Juujärvi                    

kouluttaja                    

puhelin 020 7461 273                

kirsi.juujarvi(at)amiedu.fi

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi