Talonrakennuksen perusteet, osatutkinto, työvoimakoulutus

Loading Loading...

Ajankohta 3.9.2018 - 26.4.2019
Aika
Kesto n. 8 kk
Ilmoittautuminen/ Hakeminen 24.7.2018 mennessä


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija hankkii sellaiset ammatilliset valmiudet, joiden avulla hän pystyy suorittamaan rakennusalan perustutkinnon osan tai osia näyttötutkintona ja työllistymään kirvesmiehen työtehtäviin.
Suoritettavat tutkinnon osat riippuvat kunkin opiskelijan omasta taustasta ja osaamisesta. Tarvittaessa opiskelija voi täydentää tutkinnon loppuun oppisopimuskoulutuksessa.

Rakennusalan perustutkinto tarjoaa mahdollisuuden erikoistua kirvesmiestöihin, korjausrakentamiseen, muuraukseen tai rakennusalan moniosaajaksi. Talonrakentajana voit toimia myös itsenäisenä yrittäjänä. Koulutuksen käynyt kykenee itsenäisesti valitsemaan oikeat materiaalit, työvälineet ja työtavat. Ymmärtää työturvallisuuden, taloudellisuuden, asiakaspalvelun ja yrittäjyyden merkityksen.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu rakennusalasta kiinnostuneille nuorille ja pitkäaikaistyöttömille, joilla voi olla jo rakennusalan työkokemusta tai he ovat alalle tulevia ammatinvaihtajia. Sopii erityisesti fyysiseen työhön tottuneille, hyvän motivaation ja palveluasenteen omaaville ja itsenäiseen työskentelyyn kykeneville henkilöille.
Hakijan tulee olla työtön työnhakija tai työttömyysuhan alainen henkilö.

Toteutus

Valinta koulutukseen suoritetaan hakemusten ja haastattelujen perusteella.

Koulutuksen alussa tutkinnon suorittajan ammattitaito arvioidaan yksilöllisesti ja arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä hakijan kanssa suunnitelmat tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi. Koulutukseen kuuluvalla työssä tapahtuvan oppimisen jaksolla noudatetaan työnantajan kanssa sovittuja aikatauluja.

Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähiopetusta, ohjattua etäopiskelua, itseopiskelua sekä työssäoppimista. Lähiopetuspäivät ovat arkipäivisin kello 7.30 – 14.00, työmailla noudatetaan työmaan aikatauluja.

Koulutukseen kuuluu lomat 24.12.2018 – 3.1.2019 ja 18.2. -22.2.2019.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Suorittamisaika

Koulutuksen lopullinen kestoaika määräytyy koulutuksen alussa laaditun henkilökohtaistamissuunnitelman mukaan. Suunnitelmassa otetaan huomioon aikaisemmin hankittu osaaminen ja työkokemuksen pituus.

Sisältö

Koulutuksen sisältö muodostuu rakennusalan ammattivaatimuksista, joita sovelletaan opiskelijalle laadittavan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Koulutukseen sisältyy teoriaosuuksia, rakennushalliharjoittelua sekä työssäoppimisjaksoja. Opiskelija saa valmiudet osaamisensa puolesta työllistyä alan työtehtäviin.
Jokaisen suoritettavaan tutkinnonosaan koulutuksessa opiskelijalle annetaan opetusta työn suorittamiseen, työsuunnitelman laadintaan, määrälaskentaan, työturvallisuuteen ja ympäristöasioihin sekä työn laatukriteereihin.

Perustutkinnon pakolliset tutkinnon osat:
 
-    Perustustyöt 25 osp
-    Runkovaiheen työt 50 osp  

Amiedussa opiskeltavat valinnaiset osat:
 
-    Muuraus 15 osp
-    Laatoitus 15 osp
-    Rappaustyöt 15 osp
-    Ulkoverhous- ja kattotyöt 15 osp
-    Sisävalmistusvaiheen työt 15 osp
-    Raudoitus ja betonointi 15 osp
-    Korjausrakentaminen 15 osp
-    Vedeneristys 15 osp
-    Ikkunatyöt 15 osp
-    Muottityöt 15 osp

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista taloudellisista etuuksista saa valtakunnallisesta puhelinpalvelusta Työlinjan koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9-16.15 numerosta 0295 020 702 tai sähköpostitse: koulutusneuvonta(at)te-toimisto.fi.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Haku 24.7. mennessä Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston kautta tai työ- ja elinkeinoministeriön internetsivuilla www.te-palvelut.fi olevalla sähköisellä hakulomakkeella. Koulutuksen numero on 678903.

Internetin kautta lähetetty sähköinen hakulomake ohjautuu automaattisesti opiskelijavalinnoista vastaavaan työ- ja elinkeinotoimistoon. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, on Sinun vahvistettava hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Paperinen hakulomake taas jätetään täytettynä työ- ja elinkeinotoimistoon henkilökohtaisesti.

Hakemusten käsittely ja opiskelijavalinnat tehdään työ- ja elinkeinotoimistoissa. Toimistot ilmoittavat valinnoista kaikille hakijoille. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > koulutushakemus.

Kirjoita ylläoleva koulutuksen numero linkistä avautuvan sivunäkymän kenttään "Hakusana":
Hakemiseen

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista taloudellisista etuuksista saa valtakunnallisesta puhelinpalvelusta Työlinjan koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9-16.15 numerosta 0295 020 702 tai sähköpostitse: koulutusneuvonta(at)te-toimisto.fi.

Kysy lisätietoja

Jari Koivusalo

Kouluttaja

puhelin 020 7461 383

jari.koivusalo(at)amiedu.fi

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi