Pintakäsittelyalan perustutkinto, Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala, Maalari, työvoimakoulutus

Loading Loading...

Ajankohta 3.9.2018 - 26.4.2019
Aika
Kesto n. 8 kk
Ilmoittautuminen/ Hakeminen 24.7.2018 mennessä


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija hankkii sellaiset ammatilliset valmiudet, joiden avulla hän pystyy suorittamaan pintakäsittelyalan perustutkinnon osan tai osia näyttötutkintona ja työllistymään maalarin työtehtäviin.
Suoritettavat tutkinnon osat riippuvat kunkin opiskelijan omasta taustasta ja osaamisesta. Tarvittaessa opiskelija voi täydentää tutkinnon loppuun oppisopimuskoulutuksessa.

Tutkinnon suorittaja saa perusvalmiudet työskennellä alan töissä itsenäisesti tai työryhmän jäsenenä ja asiakaslähtöisesti, pintakäsittelyalan monipuolisissa erilaisissa asiakaskohteissa ja työtehtävissä. Kykenee itsenäisesti valitsemaan oikeat materiaalit, työvälineet ja työtavat. Ymmärtää työturvallisuuden, taloudellisuuden, asiakaspalvelun ja yrittäjyyden merkityksen.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu pintakäsittelyalasta kiinnostuneille nuorille ja pitkäaikaistyöttömille, joilla voi olla jo pintakäsittelyalan työkokemusta (rakennusmaalaus) tai he ovat alalle tulevia ammatinvaihtajia.

Sopii erityisesti fyysiseen työhön tottuneille, hyvän motivaation ja palveluasenteen omaaville ja itsenäiseen työskentelyyn kykeneville henkilöille.

Toteutus

Valinta koulutukseen suoritetaan hakemusten ja haastattelujen perusteella.

Koulutuksen alussa tutkinnon suorittajan ammattitaito arvioidaan yksilöllisesti ja arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä hakijan kanssa suunnitelmat tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi. Koulutukseen kuuluvalla työssä tapahtuvan oppimisen jaksolla noudatetaan työnantajan kanssa sovittuja aikatauluja.

Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähiopetusta, ohjattua etäopiskelua, itseopiskelua sekä työssäoppimista. Lähiopetuspäivät ovat arkipäivisin kello 7.30 – 14.00.

Koulutukseen kuuluu lomat 24.12.2018 – 3.1.2019 ja 18.2. -22.2.2019.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Suorittamisaika

Koulutuksen lopullinen kestoaika määräytyy koulutuksen alussa laaditun henkilökohtaistamissuunnitelman mukaan. Suunnitelmassa otetaan huomioon aikaisemmin hankittu osaaminen ja työkokemuksen pituus.

Sisältö

Koulutuksen sisältö muodostuu pintakäsittelyalan ammattivaatimuksista, joita sovelletaan opiskelijalle laadittavan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Koulutukseen sisältyy teoriaosuuksia, halliharjoittelua sekä työssäoppimisjaksoja. Opiskelija saa valmiudet osaamisensa puolesta työllistyä alan työtehtäviin.
Jokaisen suoritettavaan tutkinnonosaan koulutuksessa opiskelijalle annetaan opetusta työn suorittamiseen, työsuunnitelman laadintaan, määrälaskentaan, työturvallisuuteen ja ympäristöasioihin sekä työn laatukriteereihin.

Perustutkinnon pakolliset tutkinnon osat:
-  Rakennusten korjausmaalaus 50 osp
-  Uudisrakennusmaalaus 35 osp

Amiedussa opiskeltavat valinnaiset osat
-  Pientalojen ulkomaalaus 15 osp
-  Rakennuspintojen ruiskumaalaus 15 osp
-  Ruiskutasoitetyöt 30 osp
-  Rakennuspintojen restaurointi 15 osp
-  Tapetointi 15 osp
-  Lattianpäällysteiden uusiminen 15 osp
-  Puupintojen pintakäsittelyt 15 osp
-  Vedeneristyksen perustyöt 15 osp
-  Koristemaalaus 15 osp
-  Mukailumaalaus 15 osp
-  Erikoismaalaus 15 osp

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista taloudellisista etuuksista saa valtakunnallisesta puhelinpalvelusta Työlinjan koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9-16.15 numerosta 0295 020 702 tai sähköpostitse: koulutusneuvonta(at)te-toimisto.fi.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Haku 24.7.2018 mennessä työ- ja elinkeinotoimiston kautta tai työ- ja elinkeinoministeriön internetsivuilla www.te-palvelut.fi olevalla sähköisellä hakulomakkeella. Koulutuksen numero on 678786.

Internetin kautta lähetetty sähköinen hakulomake ohjautuu automaattisesti opiskelijavalinnoista vastaavaan työ- ja elinkeinotoimistoon. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, on Sinun vahvistettava hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Paperinen hakulomake taas jätetään täytettynä työ- ja elinkeinotoimistoon henkilökohtaisesti.

Hakemusten käsittely ja opiskelijavalinnat tehdään työ- ja elinkeinotoimistoissa. Toimistot ilmoittavat valinnoista kaikille hakijoille. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > koulutushakemus.

Kirjoita ylläoleva koulutuksen numero linkistä avautuvan sivunäkymän kenttään "Hakusana":
Hakemiseen

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista taloudellisista etuuksista saa valtakunnallisesta puhelinpalvelusta Työlinjan koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9-16.15 numerosta 0295 020 702 tai sähköpostitse: koulutusneuvonta(at)te-toimisto.fi.

Kysy lisätietoja

Marita Toivanen-Saaristo                    

kouluttaja                             

puhelin 020 7461 369                    

marita.toivanen-saaristo(at)amiedu.fi        

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi