Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi (PT)

Loading Loading...

Ajankohta 3.9.2018 - 30.9.2020
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen 26.8.2018 mennessä


Tavoitteet ja hyödyt

Tieto- ja viestintätekniikan ohjelmistotuotannon osaamisalan suorittamisen kautta opit:
•    toimimaan ohjelmistoprojekteissa
•    työskentelemään erilaisissa systeemityön vaiheissa
•    laatimaan vaatimusten pohjalta määrittelydokumentin
•    suunnittelemaan määrittelyn mukaisen tietokannan ja käyttöliittymän
•    tuotteistamaan suunnittelemasi ohjelmiston
•    laatimaan testaus- ja käyttöönottosuunnitelman
•    front end ja back end web-ohjelmointia
•    saat mahdollisuuden tutkinnon suorittamiseen

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet tai olet hakeutumassa ICT-alalle sekä olet suorittanut peruskoulun tai ylioppilastutkinnon.
Hakijana sinulta edellytetään hyvää kirjallista ja suullista suomen kielen osaamista sekä englannin kielen osaamista (tekniset materiaalit usein englanninkielisiä).

Koulutus soveltuu mm. seuraavissa tehtävissä työskenteleville tai näihin tehtäviin aikoville:
•    verkkokaupan tai -asioinnin kehittäjä
•    sovelluskehityksessä toimiva määrittelijä, suunnittelija, kehittäjä, testaaja tai ohjelmoijaharjoittelija
•    Web asiantuntija
•    Web ylläpitäjä

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa tutkinnon suorittajan ammattitaito arvioidaan yksilöllisesti ja arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä hakijan ja mahdollisen työpaikan kanssa suunnitelmat tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi.

Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti verkkopainotteisena monimuoto-opiskeluna, joka sisältää yksilöllisen suunnitelman mukaisesti lähiopetusta noin 3 kertaa viikossa.

Tavoitteena on verkostoitunut ja aktiivinen tapa opiskella. Arvioitu työmäärä on noin 30-40h/viikko. Koulutukseen liitetään tarpeen mukaan kartoituksia, lähiopetusta, etätehtäviä, verkko-opiskelua ja työssäoppimista. Opiskelussa käytetään mm. Amiedun WebOpe verkkokoulua, Amiedun verkko-oppimisympäristöä sekä hyödynnetään sosiaalista mediaa. Opiskelun aikana perehdytään myös ammattikirjallisuuteen ja verkko-opetusmateriaaleihin.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Tutkinnon voi suorittaa ilman valmistavaa koulutusta osoittamalla tutkinnon perusteissa vaadittava ammattitaito suoraan näytöin.

Datanomi-tutkinnon suorittanut saa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin sekä voi suorittaa ICT-alan ammatti- ja erikoisammattitutkintoja.

Suorittamisaika

Opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen vaikuttaa tutkintokoulutuksen kestoon. Tutkinnon suorittamispolku ja -aika ovat yksilöllisiä – keskimääräinen kesto noin 2 vuotta.

Sisältö

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnonperusteissa vaadittu osaaminen näytöin aidoissa työtehtävissä. Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset määrittävät, mitä tutkinto-opiskelijan tulee osata suorittaessaan kyseistä tutkinnon osaa.
Suorittaaksesi tutkinnon sinulla tulee olla työ- tai harjoittelupaikka.

Kaikille yhteisiä tutkinnon osia ovat:
•    palvelutehtävissä toimiminen
•    järjestelmän hankinta ja käyttöönotto

Ohjelmistotuotannon osaamisalan tutkinnon osia ovat:
•    Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen
o    ohjelmiston tietojen ja toimintojen määrittely
o    ohjelmiston rakenteen suunnittelu
o    ohjelmiston prototyypin toteuttaminen
•    Ohjelmiston tuotantoversion toteuttaminen
o    ohjelmiston toteuttamisen suunnittelu
o    ohjelmiston toteuttaminen
o    ohjelmiston testaus ja dokumentointi

Valinnaiset tutkinnon osat, jotka palvelevat ohjelmistotuotannon opintopolkua ovat:

  • Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen
  • TestausOhjelmistotuotannon osaamisalan sekä valinnaisten tutkinnonosien valmistavan koulutuksen sisältö tarkentuu ja räätälöidään vastaamaan joko Web-suunnittelijan, front end ja/tai Back end kehittäjän työtä.

Hinta

Tutkintokoulutuksen rahoittaa pääosin opetus- ja kulttuuriministeriö.
•    Omaehtoinen ammatillinen koulutus on valtionosuusjärjestelmän puitteissa opiskelijalle maksuton. Paikkoja on rajoitetusti.
•    Oppisopimuskoulutuksena: opiskelija tarvitsee alan työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.

Molemmissa rahoitusmuodoissa opiskelijat kustantavat mahdolliset oppikirjansa itse. Omaehtoinen aikuiskoulutus kuuluu Kelan opintotuen piiriin.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.
Voit myös pyytää paperilomakkeen asiakaspalvelustamme.
Lomake palautetaan osoitteella Amiedu/ Asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Otamme yhteyttä kaikkiin hakijoihin ja kutsumme osan haastatteluun.

Kysy lisätietoja

Veli-Matti Pullinen
kouluttaja
puhelin 020 7461 482
veli-matti.pullinen(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi