Putkiasentajan ammattitutkintoon valmistava koulutus

Loading Loading...

Ajankohta 25.9.2018 - 14.2.2020
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen 15.9.2018 mennessä


Tavoitteet ja hyödyt

Tavoitteena on suorittaa Putkiasentajan ammattitutkinto. Koulutuksessa keskitytään urakkakaaren vaatimaan tietämykseen kokeneen ammattilaisen näkökulmasta. Lisäksi perehdytään mm. BIM-tietomallien hyödyntämiseen, järjestelmien mittaukseen ja säätöön, huoltopalvelun asiakkuuden- ja taloudenhallintaan, kiinteistöautomaatioon ja energiatehokkuuteen, työturvallisuuteen sekä sidosryhmätyöskentelyyn.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu henkilöille, joilla on vähintään kolmen vuoden kokemus KVV- tai IV-laitteistojen asentamisesta, sekä hyvä perehtyneisyys kyseisen alan tehtävissä. Sopivana pohjakoulutuksena on esim. Talotekniikan perustutkinto. Koulutukseen valitaan henkilökohtaistamisen perusteella.

Toteutus

Koulutus alkaa henkilökohtaistamissuunnitelman laatimisella, jossa kartoitetaan yksilöllisesti henkilön koulutustausta ja työkokemus, sekä laaditaan henkilökohtainen suunnitelma tarvittavista koulutuskokonaisuuksista. Koulutus toteutetaan käytännönläheisesti lähiopetuksena, etätehtävinä sekä työssäoppimisena. Koulutus kestää 15 lähiopetuspäivää. Sen lisäksi järjestetään 1 - 3 päivää kestävät näyttötutkintotilaisuudet työkohteissa.

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena klo 8.00 - 15.00.

Suorittamisaika

Tutkinnon suorittajalla tulee olla työssään mahdollisuus osallistua erilaisiin putkiasentajan ja/tai ilmastointiasentajan ammattitutkinnon perusteiden mukaisiin työtehtäviin. Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä tutkintosuorituksen aikana. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat. Opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon ja tutkinnon suorittamisaika on yksilöllinen, yleensä 1 - 2 vuotta.

Sisältö

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

        25.9.2018: LVI-järjestelmän korjaus ja huolto

       Korjaustarpeen arviointi

       Laitteiden vaihdot ja korjaukset

 

 

       23.10.2018: Vian etsintä ja diagnostiikka

       Vianetsintätyön suunnittelu

       Toimintahäiriöiden poistaminen

       Tarvittavan tiedon hankinta

 

       1.11.2018: Huoltosopimukset, työmääräimet ja

       palvelutilanteen hallinta

       Asiakaspalvelu ja viestintä

       Vaara - ja poikkeustilanteet

       Tilapäisjärjestelyt

 

      

       4.12.2018: LVI-järjestelmät

       Mittaus / tasapainotus

       Venttiilit ja päätelaitteet      

     

       22.1.2019: Asennus- tai korjaustyön

                         suunnittelu 1

       Työturvallisuus

       Järjestelmällinen työskentely

       Aikataulutus ja työnhäiriöt

     

       19.2.2019: Asennus- tai korjaustyön     

                           suunnittelu 2

BIM

Risteämät

Mobiililaitteiden hyödyntäminen työmaalla

 

       19.3.2019: LVI-suunnittelu 1

Vesi-ja viemärijärjestelmät

Suunnitteluohjelmiston käyttö

Muutokset ja asennustekniset ratkaisut

      

23.4.2019: LVI-suunnittelu 2

Lämmitysjärjestelmät

       Ilmanvaihtojärjestelmät

Suunnitteluohjelmiston käyttö

Muutokset ja asennustekniset ratkaisut

       21.5.2019: Työmenetelmien ja – välineiden 

       hallinta     

       Asennustyön valvonta

       Aikataulut

       Energia- ja materiaalitehokkuus

CE-merkinnät

 

       6.6.2019: Huoltopalvelut

       Varausjärjestelmät

       Työn suunnittelu

       Palvelutilanteessa toimiminen

Lisämyyntimahdollisuudet

 

10.9.2019: Työturvallisuus

       Nosturityypit

       TR mittaukset

       Ennakoiva työskentely

 

       15.10.2019: Talotekniikan automaatio

       Järjestelmän rakenne

       Osat ja laitteet

       Energiankulutuksen ja sisäilman hallinta

 

       12.11.2019: Asiapaperit

Viranomaismääräykset ja -ohjeet

Piirustusten / punakynäsarjan teko

Työn raportointi

 

       17.12.2019: LVI-järjestelmät  

Kytkennät ja lämmönjakokeskukset

Ilmanjako ja ilmanvaihdon tehokkuus

    

       14.1.2020: Kustannustehokas työskentely

       Kustannusten hallinta

       Materiaalilaskenta

       Energia- ja materiaalitehokkuus

TUTKINTO JA LOPPUARVIOINTI

2-3 päivän näyttötutkintotilaisuus, jossa käydään arviointikeskustelut kolmikannassa.

Huom! Huhtikuun jälkeiset päivät vahvistetaan ennen koulutuksen alkua

 

 

Hinta

Koulutus voidaan toteuttaa:
Oppisopimuskoulutuksena: opiskelija tarvitsee alan työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Oppisopimus opiskelu on myös mahdollista yrittäjänä toimivalle.
Ammatillisena lisäkoulutuksena: valtionosuusjärjestelmän puitteissa, jossa opiskelija itse maksaa opiskelumaksun 490 €. Opiskelijamaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä. Paikkoja on rajoitetusti.

Koulutuspaikka

Amiedu
Strömberginkuja 3
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake 15.9.2018 mennessä.

Kysy lisätietoja

Jaakko Fallström (ma - to klo 8 - 16)
kouluttaja
puhelin 020 7461 204
jaakko.fallstrom(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi