Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Loading Loading...

Ajankohta 13.8.2018 - 5.6.2019
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen 31.5.2018 mennessä


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon suorittaminen.

Tutkintoon kuuluvat osat:

  • Ammatissa toimiminen
  • Kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen
  • Oppimisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen
  • Erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen
  • Valinnainen osa: Yrittäjyys


Tutkinnon suorittanut voi sijoittua koulunkäynnin ohjaustehtäviin esimerkiksi päivähoidossa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ja vapaa-ajan toiminnan tehtäviin.

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka toimivat koulunkäyntiavustajina tai koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajina tai joilla on koulunkäyntiavustajan tai koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan työtä vastaavaa kokemusta. Opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus ja kiinnostus työskennellä tietoverkossa.

Koulutukseen voi hakeutua myös ilman alan työkokemusta, jolloin koulutus on päätoimista. Lisäksi voi tulla päivittämään koulunkäyntiavustajan tai koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinnon uuden tutkinnon perusteiden mukaiseksi.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa tutkinnon suorittajan ammattitaito arvioidaan yksilöllisesti ja arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä hakijan ja työpaikan kanssa suunnitelmat tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi.

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena, verkkomonimuotokoulutuksena tai näiden yhdistelminä työn ohessa. Opiskelu on yhteistoiminnallista oppimista.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Suorittamisaika

Opiskelu- ja tutkinnon suorittamisaika määräytyvät yksilöllisesti.
Yleensä koulutus kestää noin 10 kuukautta. Opiskelijan aiemmin hankittu ammatillinen osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon.

Koulutus alkaa valmistavan koulutuksen ja tutkinnon suorittamisen infolla hakijoille.

Valmistava koulutus alkaa 13.8.2018 ja päättyy 5.6.2019 päättäjäisiin.
 

Sisältö

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto antaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet.
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto muodostuu neljästä osasta

1. Ammatissa toimiminen

• työnkuva, arvot, ihmiskäsitykset
• vuorovaikutustaidot
• palvelujärjestelmät ja lainsäädäntö
• ammatillisuus


2. Kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen

• ihmisen kasvu, kehitys ja elämänkulku
• kasvattajana toimiminen
• monikulttuurisuus
• työssä oppiminen


3. Oppimisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen

• oppiminen ja oppimisprosessi
• oppimisen esteet
• ryhmä oppimisen perustana
• luova toiminta
• työssä oppiminen


4. Erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen

• erityisopetus
• vaihtoehtoinen kommunikointi
• terveyden ja toimintakyvyn ylläpito
• pitkäaikaissairaudet ja ensiapu
• työssä oppiminen

Hinta

Koulutuksen hinta on 350 € (sis. alv 24 %).
Koulutus on omaehtoista.


Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperihakulomakkeen Amiedun asiakaspalvelusta.
Lomake palautetaan osoitteella Amiedu / Asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Paperihakemusten perusteella valituille järjestetään infotilaisuus 6.6.2018 klo 14:00-15:30.

Yksilölliset haastattelut valituille järjestetään 7.-15.6.2018 välisenä aikana.

Kysy lisätietoja

Mari Kähkönen
kouluttaja
puhelin 020 7461 338
mari.kahkonen(at)amiedu.fi

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi