MICROINNO – pk-yritysten toimintamallien kehittäminen

Loading Loading...

Ajankohta sopimuksen mukaan
Aika
Kesto 1 kk
Ilmoittautuminen/ Hakeminen


Tavoitteet ja hyödyt

Tavoitteena on auttaa pk-yrityksiä luomaan uusia sekä kehittämään olemassa olevia toimintamalleja ja käytäntöjä. Palvelun avulla tuetaan ja parannetaan yrityksen tuotteiden ja palveluiden kehittämistä, asiakasarvon lisäämistä, digitaalisuuden haltuunottoa ja henkilöstön osallisuutta.

Tuotetaan ratkaisuja pieniin haasteisiin, joilla on suuri merkitys muutosten onnistumisessa.

Olemme tunnistaneet, että haasteita lähdetään ratkaisemaan suurilla muutoksilla, vaikka aikaisempiakaan ideoita ei ole saatu jalkautettua. Me lähestymme asiaa toisesta suunnasta. Löydetään kokonaisuudesta pieniä haasteita, joilla on suuri merkitys. Näihin haasteisiin tuotetaan ratkaisuja osallistamalla asiakkaita, asiantuntijoita, työntekijöitä ja johtoa lyhyissä/intensiivisissä työpajoissa.

MicroInnon avulla on tuotettu ratkaisuja kymmenien eri alojen pk-yritysten haasteisiin. Esim.

- Mitä asiakkaamme arvostavat? Miten tuotamme lisäarvoa loppukäyttäjille ja jälleenmyyjille?
- Miten tavoitamme kohderyhmän?
- Asiakkaat ja sidosryhmät odottavat näkevänsä meidät sosiaalisessa mediassa?
- Haluamme kehittää asiakaspalvelua, myyntiä ja kannattavuutta.
- Mistä, mitä ja miten uutta liiketoimintaa?
- Henkilöstöllä ei ole yhteistä käsitystä toimintatavoista?
- Miten saamme palvelukokemus paremmaksi?
- Haluamme henkilöstöä enemmän mukaan ideoimaan ja tuottamaan innovaatioita palveluiden kehittämiseksi.
- Emme tiedä miksi onnistuimme? Emme hyödynnä yksilöiden onnistumisia.
- Miten sisäinen viestintä hoidetaan ja mitä meidän pitää viestiä?

Kohderyhmä

Pienet ja keskisuuret yritykset

Toteutus

1. HAASTEEN RAJAUS
- Haaste/kehittämiskohde tunnistetaan ja rajataan
- Löydetään pieniä asioita, joilla on paljon vaikutusta kokonaisuudessa
- Asetetaan tavoitteet
 
2. RATKAISEMINEN
- Tuotetaan ymmärrystä, ideoita ja ratkaisuja
- Arvotetaan vaihtoehtoja, verrataan ratkaisuja, valitaan sopivimmat ratkaisut

3. RATKAISUJEN KOKEILU JA JALKAUTTAMINEN
- Tehdään päätöksiä, sovitaan käytännön toteutuksesta, (tuotetaan ideoita)

4. ARVIOINTI JA JATKOTOIMENPITEISTÄ SOPIMINEN.

Sisältö

Ratkaistaan rajattuja haasteita fasilitoinnin ja palvelumuotoilun menetelmin lyhyissä, kahden tunnin työpajoissa, osallistamalla asiakkaita, johtoa, työntekijöitä, asiantuntijoita.

Hinta

2800€ + alv
Takuu: Toteutus on veloitukseton, mikäli asetetut tavoitteet eivät täyty.

Koulutuspaikka

yrityksessä/ asiakkaalla

Ilmoittautuminen

Lähetä yhteystietosi, niin otamme yhteyttä.

Kysy lisätietoja

Kimmo Viitanen

Valmentaja

puhelin 020 7461 451

kimmo.viitanen(at)amiedu.fi

Lähetä yhteystietosi

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi