Putkiasentajan erikoisammattitutkinto

Loading Loading...

Ajankohta 21.8.2018 - 14.5.2019
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

Tavoitteena on suorittaa Putkiasentajan- tai Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto. Koulutuksessa keskitytään urakkakaaren vaatimaan tietämykseen työnjohtajan näkökulmasta mm. yleisiin sopimusehtoihin, asiakkuuden- ja taloudenhallintaan, työturvallisuuteen sekä sidosryhmätyöskentelyyn. Tutkinnon suorittanut voi hakeutua vaativan KVV- ja IV-laitteiston rakentamisesta vastaavan työnjohtajan tehtäviin (A1 MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2006, 4.2.2 Määräys).

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu henkilöille, joilla on vähintään viiden vuoden kokemus KVV- ja IV-laitteistojen rakennustöiden johtamiseen perehdyttävissä tehtävissä sekä hyvä perehtyneisyys kyseisen alan työnjohtotehtävissä. Sopivana pohjakoulutuksena on esim. talotekniikan perustutkinto. Koulutukseen valitaan henkilökohtaistamisen perusteella.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa tutkinnon suorittajan ammattitaito arvioidaan yksilöllisesti ja arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä hakijan ja työpaikan kanssa suunnitelmat tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi.

Koulutus toteutetaan käytännönläheisesti lähiopetuksena, etätehtävinä sekä näyttötutkintosuorituksina. Koulutus kestää 10 lähiopetuspäivää. Sen lisäksi järjestetään 2 - 3 päivää kestävät näyttötutkintotilaisuudet ja FISEn pätevöitymistentit (KVV- ja IV-työnjohtajatentit). Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena klo 8.00 - 15.00.

Tutkinnon suorittajalla tulee olla työssä mahdollisuus osallistua erilaisiin putkiasentajan ja/tai ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinnon perusteiden mukaisiin työtehtäviin, joissa ammattitaito tutkinnon suorittamista varten voidaan arvioida.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Uudet tutkinnon perusteet astuivat voimaan 1.8.2011. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse. Tutkinto voidaan suorittaa myös ilman valmentavaa koulutusta.

FISEn pätevyyslautakunnan toteama KVV- ja IV- työnjohtajapätevyys edellyttää hyväksyttyä pätevöitymistenttiä sekä A1:n vaatimaa tutkintoa ja työkokemusta, ks. linkki http://www.finlex.fi/data/normit/28238-A1su2006.pdf.

Suorittamisaika

Opiskelu- ja tutkinnon suorittamisaika määräytyvät yksilöllisesti. Yleensä koulutus kestää noin 1,5 vuotta. Opiskelijan aiemmin hankittu ammatillinen osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon.

Sisältö


       21.8.2018: Viranomaismääräysten tuntemus
H.F.: LVIA-järjestelmien määräykset, ohjeet ja suo-situkset, Määräysten soveltaminen
J.F.: Tutkinnon perusteet
 
       18.9.2018: Viranomaiskatselmukset
H.F.: Asiakirjat
Suunnitelmien noudattaminen
Muutokset ja asennustekniset ratkaisut
J.F.: Virtausnopeudet
 
16.10.2018: Työohjeiden soveltaminen
H.F.: Työohjeiden, urakka- ja aliurakkasopimusten
noudattaminen
Valmiin asennustyön luovutus
J.F.: Vastuuhenkilöt ja asiakirjat, käytön opastus     
ja huolto-ohjeistus

    13.11.2018: Kustannustehokas työskentely     
H.F.: Töiden priorisointi
Energia- ja materiaalitehokkuus
J.F.: Asennustyön valvonta
Työryhmän aikataulut

       11.12.2018: Talouden hallinta
H.F.: Maksuerät
J.F.: Lisä- ja muutostyöt
Työtuntien laskutus
Tuntilistat    
Kansioiden tilanne      15.1.2019: Rakennussopimukset
H.F.: Rakennushankkeen vaiheet
Toteutusmuodon valinta
H.F.: YSE 1998
Muut sopimukset
       
       12.2.2019: Työturvallisuus rakennuksella
H.F.: Telinetyöt ja tr-mittaukset
Henkilökohtaiset suojavälineet
J.F.: Työturvallisuussuunnitelman teko
Asiakasturvallisuus rakennuksella
       
       12.3.2019: Työmaan hankinnat ja logistiikka
H.F.: CE-merkinnät
Työmaan jätehuolto- ja ympäristösuunnitelma
J.F.: Työmaan tarvikkeiden varastointi, tarkastami-nen ja puhtaus
Vialliset ja purettavat tarvikkeet
Lisätilaukset ja ylijäämätarvikkeiden palauttaminen

       9.4.2019: Projektinhoitajan työt  
H.F.: Aikataulut
J.F.: Vastaavan työnjohtajan tiedotukset
Työmaakokoukset
Tarkastukset ja luovutukset
       
       14.5.20109: Projektinhoitajan työt
H.F.: Laadun varmistus
J.F.: Asiakaspalvelu ja viestintä
Ongelmanratkaisutaidot
Kansioiden tilanne
 
Tutkinto ja loppuarviointi Koulutukseen sisältyy 2-3 päivän tutkintotilaisuus. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

FISE:n pätevyystentit järjestetään erillisenä ajankohtana. Lisätietoa www.fise.fi.

Hinta

Ammatillisena lisäkoulutuksena valtionosuusjärjestelmän puitteissa opiskelijamaksu on 450 €, jonka opiskelija maksaa itse. Yrityksen maksamana hinta on 2700 €. Opiskelijamaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä. Tarvittavat oppikirjat opiskelija kustantaa itse

FISEn pätevyystentit sekä rekisteröinti- ja käsittelymaksut eivät sisälly koulutuksen hintaan.

Koulutuspaikka

Amiedu
Strömberginkuja 3
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperihakulomakkeen Amiedun asiakaspalvelusta.
Lomake palautetaan osoitteella Amiedu / Asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Hakemusten pohjalta sovimme haastatteluista, jossa selvitämme valmiutesi tutkinnon suorittamiseen ja opiskeluun. Ilmoitamme opiskelijavalinnoista henkilökohtaisesti.

Kysy lisätietoja

Mikko Jauhiainen
kouluttaja
puhelin 020 7461 499
mikko.jauhiainen(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi