Yrittäjän ammattitutkinto

Loading Loading...

Ajankohta sopimuksen mukaan
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on Yrittäjän ammattitutkinnon suorittaminen, mikä parantaa yrittäjän valmiuksia ja edellytyksiä toteuttaa menestyksekästä ja tuloksekasta yritystoimintaa.

Koulutuksen keskeisinä tavoitteina ja hyötyinä on:

  • kehittää yrittäjän valmiuksia ja edellytyksiä yritystoiminnassa
  • on työväline laadullisen yritystoiminnan kehittämiseen
  • tuo suunnitelmallisuutta yritystoimintaan kehittämällä liiketoimintasuunnitelmaa
  • yrittäjän ammattitutkinnossa on mukana uusia valinnaisia osioita
  • saat henkilökohtaista ohjausta valmistavan koulutuksen ja tutkinnon eri vaiheissa
  • soveltuu myös sukupolven vaihdokseen valmentautumiseen.

Kohderyhmä

Yrittäjän ammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, joka on toiminut yrittäjänä tai suunnittelee aloittavansa yritystoiminnan. Tutkinto soveltuu myös sivutoimisille yrittäjille, maatalousyrittäjille ja franchising-yrittäjille.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa arvioidaan tutkinnon sopivuus hakijalle sekä hänen ammatilliset ja henkilökohtaiset kehittymistavoitteensa. Arvioissa huomioidaan myös hakijan yrityksen kehittämistarpeet. Arviointien pohjalta tehdään yhdessä suunnitelmat tutkinnon suorittamiseksi ja tarpeellisen ammattitaidon hankkimiseksi. 

Tarvittava ammattitaito hankitaan pääasiassa työtehtävissä. Työssäoppimista tukevat teoriaopinnot valitaan henkilökohtaisen osaamisen kehitämissuunnitelman mukaisesti oheisesta ohjelmasta. Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Lähiopintoja on orientaatiopäivän lisäksi 16 lähiopiskeluiltaa (klo 17-20).  Etäopiskeluun sisältyy ohjattua etäopiskelua, liiketoimintasuunnitelman laadintaa, verkko-opintoja sekä ammattikirjallisuuteen perehtymistä.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Tutkinto voidaan suorittaa myös suoraan näytöin.

Suorittamisaika

Opiskelu- ja tutkinnon suorittamisaika määräytyvät yksilöllisesti. Yleensä koulutus kestää noin 1-1,5 vuotta. Opiskelijan aiemmin hankittu ammatillinen osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon.

Sisältö

Tutkinnon osat:
Pakollinen osa: Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala
3.1 Yritystoiminnan suunnittelu
3.2 Yritystoiminnan käynnistäminen tai 3.11 Franchising yrittäminen

Pakollinen osa: Yritystoiminnan kehittämisen osaamisala
3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Valinnaiset osat: Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osalta valitaan yksi ja yritystoiminnan kehittämisen osaamisalalla valitaan kaksi valinnaista osaa.
3.4 Tuotteistaminen 3.9 Ulkomaan kauppa
3.5 Taloushallinto 3.10 Tuotannon hallinta
3.6 Myynti ja markkinointi 3.11 Franchising yrittäminen
3.7 Henkilöstöhallinto 3.12 Tutkinnon osa toisesta perus-, ammatti-, tai erikoisammattitutkinnosta
3.8 Sähköinen liiketoimintasuunnitelma

Esimerkki valmistavan koulutuksen toteutuksesta
YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO - ORIENTAATIOPÄIVÄT 2 lähi-iltaa
- koulutuksen tavoitteet, sisältö, ja käytännöt
- keskeiset yrittämisen haasteet - näkökulmia, puheenvuoroja ja keskustelua
- yrittäjäominaisuudet, itsetuntemus, vahvuudet ja kehittäminen www.osaan.fi

YRITYSTOIMINNAN SUUNNITTELU - LIIKEIDEA 6 lähi-iltaa
Lähipäivien aikana saat tietoa yrittäjyydestä, rakennat toimivan ja kannattavan liikeidean ja aloitat liiketoimintasuunnitelman laatimisen
- liikeidean täsmentäminen
- toimintaympäristön arviointi
- asiakashyöty
- kannattava toiminta
- yrittäjyyden yhteistyöverkostojen selvitys

YRITYSTOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN 6 lähi-iltaa
Lähipäivien aikana pääset käynnistämään oman liiketoimintasuunnitelman ja kehittämään omia yrittäjävalmiuksia
- yrityksen perustamistoimenpiteet, yritysmuodon valinta
- yrittäjän ostot ja hankinta
- markkinointisuunnitelman käynnistäminen
- sopimukset ja juridiikka
- yrittäjän hyvinvointi ja jaksaminen

YRITYSTOIMINNAN ANALYSOINTI JA KEHITTÄMINEN 4 lähi-iltaa
Lähipäivien aikana pääset kehittämään omaa liiketoimintaa päivittämällä liiketoimintasuunnitelman, kehittämällä omia verkostoja ja huolehtimalla omasta ja työntekijöiden työhyvinvoinnista
- liiketoimintasuunnitelman päivittäminen
- yhteistyöverkoston kehittäminen
- oman ja työyhteisön hyvinvointi
- oman yrittäjyyden kehittymisen arviointi ja edelleen kehittäminen

TUOTTEISTAMINEN 2 lähi-iltaa
Lähipäivien aikana pääset suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään tuotteistettua palvelua tai tuotetta
- suunnitellun palvelun tai tuotteen ympäristötekijöiden selvittäminen
- tuotteistaminen testaaminen ja toteuttaminen
- palvelun tai tuotteen kehittäminen kaupallistamisen jälkeen

TALOUSHALLINTO 2 lähi-iltaa
Lähipäivien aikana pääset osoittamaan ammattitaitosi suunnittelemalla, toteuttamalla ja arvioimalla yrityksen taloushallinnon toteuttamista
- taloudellisen ja tehokkaan toiminnan vaatimukset
- oleelliset talouden tunnusluvut ja niiden analysointi
- oman yritystoiminnan taloudellisuuden ja tuloksellisuuden kehittäminen

MYYNTI JA MARKKINOINTI 4 lähi-iltaa
Lähipäivien aikana pääset suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan myynti- markkinointiprosessia
- myynnin ja markkinoinnin toimenpiteiden määritteleminen, markkinointisuunnitelma ja -budjetti
- suunnitelmallisen myynnin ja markkinoinnin toteuttaminen ja toteutuksen arviointi
- seuranta markkinoinnin ja myynnin toteutumista tavoitteisiin nähden
- sähköinen liiketoimintasuunnitelma

Hinta

Yrittäjän ammattitutkinto on osa kansallista tutkintojärjestelmää ja siitä säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella. Tutkinto on toisen asteen tutkinto, joka antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tutkintokoulutuksen rahoittaa pääosin opetus- ja kulttuuriministeriö.

Koulutus voidaan toteuttaa:

  • Oppisopimuskoulutuksena: opiskelija tarvitsee alan työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. (Yrittäjän opso)
  • Koulutussopimuksella: Koulutussopimus soveltuu opiskelijalle, jolla ei ole työsuhdetta.
  • Ammatillisena lisäkoulutuksena, jossa opiskelija maksaa opiskelumaksun 400 € itse. Opiskelijamaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperihakulomakkeen Amiedun asiakaspalveusta. Lomake palautetaan osoitteella Amiedu/asiakaspalvelu, PL, 151, 00381 Helsinki

Hakemusten pohjalta sovimme haaastattelusta, jossa selvitämme valmiutesi opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen. Ilmoitamme opiskelijavalinnoista henkilökohtaisesti.

Kysy lisätietoja

Ulla Sulkava
kouluttaja, tutkintovastaava  
puhelin 020 7461 497
ulla.sulkava(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi