Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto, oppisopimus

Loading Loading...

Ajankohta 3.9.2018 - 3.6.2019
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen 24.8.2018 mennessä


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen. Oppisopimuskoulutuksessa tutkinnon suorittaja saa vankan kenttäkokemuksen.

Tutkinnon suorittanut voi sijoittua ohjaustehtäviin esimerkiksi päivähoidossa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa, toisen asteen opetuksessa, erityisohjauksessa sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ja vapaa-ajan toiminnan tehtäviin.

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka toimivat tai haluaisivat toimia koulunkäynnin ohjaajina tai koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajina ja joiden on mahdollista saada oppisopimus. Opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus ja kiinnostus työskennellä verkko-oppimisympäristössä.

Hakijan tulee ilmaista mahdolliset opiskelua tai työllistymistä haittaavat tekijät SORA lainsäädännön mukaisesti.

 

http://www.amiedu.fi/portals/2/amiedu-www/esite/tiedote-opiskelijaksi-hakeutuvalle.pdf

Toteutus

Koulutus toteutetaan verkkopainotteisena oppisopimuskoulutuksena, lähiopetuspäiviä on noin 2 kuukaudessa, paitsi loma-aikoina. Osallistuakseen koulutukseen opiskelijalla tulee olla työnantaja, jonka kanssa oppisopimus voidaan solmia.

Ennen tutkintokoulutuksen aloitusta arvioidaan tutkinnon sopivuus opiskelijalle sekä kartoitetaan hänen ammatilliset ja henkilökohtaiset kehittymistavoitteensa. Arvioissa voidaan huomioida myös hakijan työpaikan kehittämistarpeet.

Suunnitelmat tutkinnon suorittamiseksi ja puuttuvan osaamisen hankkimiseksi tehdään yhdessä tutkinto-opiskelijan, työpaikan edustajan ja koulutuksen järjestäjän kesken. Puuttuva osaaminen hankitaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti pääasiassa omissa työtehtävissä. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista tukevat lähioppiminen sekä ohjattu verkko- ja itseopiskelu.

Tutkinto-opiskelijalla tulee olla työssä mahdollisuus osallistua erilaisiin Koulunkäynnin ja aamu-ja iltapäivätoiminnanohjaajan ammattitutkinnon perusteiden mukaisiin työtehtäviin, joissa osaaminen tutkinnon suorittamista varten voidaan arvioida.

Tutkinto-opintoja voidaan tarvittaessa tukea opiskeluvalmiuksia parantavilla opinnoilla ml. kieliopinnot.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinto-opiskelija osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinto on toisen asteen tutkinto, joka antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tutkintokoulutuksen rahoittaa pääosin opetus- ja kulttuuriministeriö.

Suorittamisaika

Koulutus alkaa valmistavan koulutuksen ja tutkinnon suorittamisen infolla hakijoille ja työnantajille ja oppisopimuksen solmimisella. Valmistava koulutus alkaa 03.09.2018 ja päättyy 03.06.2019. päättäjäisiin.

Opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen vaikuttaa tutkintokoulutuksen kestoon. Tutkinnon suorittamispolku ja -aika ovat yksilöllisiä – keskimääräinen kesto noin 1 vuosi.

Sisältö

Tutkintoon kuuluvat osat:

  • Ammatissa toimiminen
  • Kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen
  • Oppimisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen
  • Erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen
  • Valinnainen osa: Yrittäjyys

Hinta

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Hakemusten pohjalta sovimme haastatteluista, jossa selvitämme valmiutesi tutkinnon suorittamiseen ja opiskeluun. Ilmoitamme opiskelijavalinnoista henkilökohtaisesti. Voit myös hakea muiden oppisopimustoimistojen kautta ja esittää toiveesi Amiedusta koulutuksen järjestäjänä.

Koulutus on oppisopimuskoulutusta: opiskelija tarvitsee alan työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Työnantaja Rekry järjestetään Amiedussa 15.5.2018 klo 9.00-12.00. Tähän tilaisuuteen kutsutaan erikseen hakijat.Kysy lisätietoja

Harri Vainikka
kouluttaja
puhelin 020 7461 397
harri.vainikka(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi