Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, asennus ja automaatio, oppisopimus

Loading Loading...

Ajankohta sopimuksen mukaan
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutus valmistaa kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon, asentaja näyttöjen suorittamiseen.

Tutkinnon suorittaneella henkilöllä on perusvalmiudet toimia asentajan työtehtävissä sekä työskennellä laitteiden huolto-, ylläpito-, asennus- sekä kokoonpano-, testaus- ja korjaustehtävissä.

Kohderyhmä

Koulutus valmistaa kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon, asentaja näyttöjen suorittamiseen.

Tutkinnon suorittaneella henkilöllä on perusvalmiudet toimia asentajan työtehtävissä sekä työskennellä laitteiden huolto-, ylläpito-, asennus- sekä kokoonpano-, testaus- ja korjaustehtävissä.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa tutkinnon suorittajan ammattitaito arvioidaan yksilöllisesti ja arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä hakijan ja työpaikan kanssa suunnitelmat tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi.Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti monimuoto-opiskeluna. Tarvittava ammattitaito hankitaan pääasiassa työtehtävissä. Työssäoppimista tukevan tietopuolisen koulutuksen sisältö ja kestoaika määritellään opiskelijalle laadittavan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma mukaisesti.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon (näyttötilaisuudet) sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Oppisopimuskoulutuksena suoritettavaan tutkintoon opiskelija tarvitsee alan työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus.

Tutkinto voidaan suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta.

Suorittamisaika

Opiskelu- ja tutkinnon suorittamisaika määräytyvät yksilöllisesti.

Yleensä koulutus kestää noin 1-2 vuotta. Opiskelijan aiemmin hankittu ammatillinen osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon.

Sisältö

Tutkintotodistuksen saamiseksi on suoritettava seuraavat koulutusohjelmamme sisältyvät tutkinnon osat:

Tutkinnon pakolliset osat:

  • Asennuksen ja automaation perustyöt
  • Valmistustyöt

Asennuksen ja automaation osaamisala.

Asentaja

  • Automaatioasennustyöt
  • Koneasennus

Valinnaiset tutkinnon osat

  • Kunnossapitotyö
  • Konepajamittaukset

Hinta

Opiskelija tarvitsee alan työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuskoulutus (opiskelu) on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.

Tarvittavat oppikirjat opiskelijat kustantavat itse.

Koulutuspaikka

Amiedu Valimotie 8 Helsinki
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperilomakkeen asiakaspalvelustamme.

Lomake palautetaan osoitteella Amiedu / Asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Kysy lisätietoja

Henrik Tallbacka
kouluttaja
puhelin 020 7461 393
henrik.tallbacka(at)amiedu.fi

Teuvo Kukkonen
kouluttaja
puhelin 020 7461 350
teuvo.kukkonen(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi