Media-alan ammattitutkinto, Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala

Loading Loading...

Ajankohta sopimuksen mukaan
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

Tavoitteet perustuvat työelämän ja tutkinnon vaatimuksiin. Koulutuksen avulla:
-    saat hyvät valmiudet toimia peligraafikon ammatissa
-    opit toteuttamaan 2D- ja/tai 3D-grafiikkaa peleihin
-    opit pelianimointia
-    opit toteuttamaan käyttäjäystävällisiä pelikäyttöliittymiä
-    opit pelien markkinoinnin perusperiaatteita
-    hallitset asiakaslähtöisen tuotantoprosessin ja sen dokumentoinnin
-    tunnet tekijänoikeuslainsäädäntöä sekä tarjous- ja tuotantosopimuskäytännöt
-    suoritat media-alan ammattitutkinnon

Kohderyhmä

Harrastatko piirtämistä? Pelaatko paljon? Haluatko toteuttaa parempia ja kauniimpia pelimaailmoja ja käyttöliittymiä? Koulutuksen avulla voit yhdistää taitosi ja toteuttaa luovaa ajattelua ja innovaatioita.

Voit myös olla jo työssä pelialalla tai toimia itsenäisenä yrittäjänä.

Englannin kielen ja tietotekniikan hyvä perusosaaminen on välttämätöntä. Opetuskielinä ovat suomi ja englanti. Koulutuksen soveltuvuus selvitetään työnäytteiden sekä alkuhaastattelun perusteella.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa tutkinnon suorittajan ammattitaito arvioidaan yksilöllisesti ja arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä hakijan ja mahdollisen työpaikan kanssa suunnitelmat tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi.

Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti verkkopainotteisena monimuoto-opiskeluna, joka sisältää yksilöllisen suunnitelman mukaisesti lähiopetusta noin 2 kertaa viikossa. Koulutuksen voi suorittaa myös kokonaan verkossa verkkokokousvälineillä. Koulutuksen aikana on syys-, joulu-, talvi- ja kesälomat.

Tavoitteena on verkostoitunut ja aktiivinen tapa opiskella. Koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä peliohjelmoinnin opiskelijoiden kanssa. Opiskelu tapahtuu aktiivisesti pienryhmissä, jotka muodostetaan koulutuksen aikana. Pienryhmiä ohjaavat Amiedun kouluttajat verkossa, lähipäivillä sekä erikseen sovituissa ryhmätapaamisissa. Arvioitu työmäärä on noin 30-40h/viikko. Koulutukseen liitetään tarpeen mukaan kartoituksia, lähiopetusta, etätehtäviä, verkko-opiskelua ja työssäoppimista. Opiskelussa käytetään mm. Adobe Creative Cloud -ohjelmistoa, Unity 3D- sekä 3DsMax- mallinnusohjelmistoja, Amiedun verkko-oppimisympäristöä sekä hyödynnetään sosiaalista mediaa. Opiskelun aikana perehdytään myös ammattikirjallisuuteen ja verkko-opetusmateriaaleihin.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Tutkinnon voi suorittaa ilman valmistavaa koulutusta osoittamalla tutkinnon perusteissa vaadittava ammattitaito.

Suorittamisaika

Opiskelu- ja tutkinnon suorittamisaika määräytyvät yksilöllisesti. Yleensä koulutus kestää noin 14 kuukautta. Opiskelijan aiemmin hankittu ammatillinen osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon.

Sisältö

Pakolliset tutkinnon osat: Media-alan toimintaympäristön tunteminen, Audiovisuaalisten tuotantoprosessien hallitseminen

Valinnaisista tutkinnon osista vähintään kaksi:
-    Pelin visuaalisuuden suunnittelu
-    2D-grafiikan toteuttaminen pelituotteelle
-    3D-grafiikan toteuttaminen pelituotteelle
-    Pelianimaation toteuttaminen

Tutkinnon perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1325561/naytto/rakenne

 

Hinta

Media-alan ammattitutkinto on osa kansallista tutkintojärjestelmää ja siitä säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella. Tutkinto on toisen asteen tutkinto, joka antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tutkintokoulutuksen rahoittaa pääosin opetus- ja kulttuuriministeriö.

Koulutus voidaan toteuttaa:

  • Oppisopimuskoulutuksena: opiskelija tarvitsee alan työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.
  • Koulutussopimuksella: Koulutussopimus soveltuu opiskelijalle, jolla ei ole työsuhdetta.
  • Ammatillisena lisäkoulutuksena, jossa opiskelija maksaa opiskelumaksun itse. Opiskelijamaksu on 850€. Opiskelijamaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä.

Paikkoja on rajoitetusti.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Otamme yhteyttä kaikkiin hakijoihin ja kutsumme osan haastatteluun. Haastattelussa käydään läpi hakijan työ- ja harrastushistoriaa pelien tekemiseen liittyen. Pyydämme varautumaan haastatteluun muutamilla työnäytteillä. Haastattelun yhteydessä voidaan testata hakijan graafisia sekä tietotekniikkataitoja.

Kysy lisätietoja

Heidi Paal
kouluttaja
puhelin 020 7461 299
heidi.paal(at)amiedu.fi 

Hae koulutukseen

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi