Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, Osaamisalat, oppisopimus

Loading Loading...

Ajankohta sopimuksen mukaan
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osaamisalaopinnot näyttötutkintona. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon tavoitteena olevan ammatillisen erityisosaamisen lisäksi yleiset työelämävalmiudet kuten esimerkiksi tiimityöskentelytaidot, valmius yhteistyöhön, luotettavuus, täsmällisyys ja tarvittava kielellinen ja tietotekninen osaaminen.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu niille hakijoille, joilla on suoritettuna sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja pakolliset tutkinnon osat (kasvun tukeminen ja ohjaus, hoito ja huolenpito, kuntoutumisen tukeminen). Koulutukseen voivat hakea myös lähihoitajan kokotutkinnon suorittaneet, jotka haluavat suorittaa toisen osaamisalan.

Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on, että opiskelijaksi hakeutuvalla on jo valmiiksi sovittuna sosiaali- ja terveysalan työpaikka, jossa oppisopimuskoulutus on mahdollista suorittaa.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa arvioidaan tutkinnon sopivuus hakijalle sekä hänen ammatilliset ja henkilökohtaiset kehittymistavoitteensa. Arvioissa huomioidaan myös hakijan työpaikan kehittämistarpeet. Arviointien pohjalta tehdään yhdessä työpaikan kanssa suunnitelmat tutkinnon suorittamiseksi ja tarpeellisen ammattitaidon hankkimiseksi.

Tarvittava ammattitaito hankitaan pääasiassa työtehtävissä. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tueksi valitaan teoriaopintoja henkilökohtaisten kehittämistarpeiden mukaan. Teoriaopinnot koostuvat lähiopetuksesta sekä ohjatusta verkko- ja itseopiskelusta.

Lähiopetus toteutetaan joko yhtenä päivänä viikossa päiväopiskeluna klo 8.30-15 tai iltaopiskeluna kahtena päivänä viikossa klo 17-20. Opintoja ei järjestetä heinäkuussa eikä joulun ja loppiaisen välillä.

Työssä oppiminen voi sisältää vuoro-, viikonloppu- ja yötyötä.

Tutkinnon suorittajalla tulee olla työssä mahdollisuus osallistua erilaisiin sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden mukaisiin lähihoitajan työtehtäviin.Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä.

 

Suorittamisaika

Tutkinnon suorittamisaika on yksilöllinen henkilökohtaisen oppimis- ja tutkinnonsuorittamissuunnitelman mukaan.

Opiskelijan aiemmin hankittu ammatillinen osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon.

Sisältö

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto koostuu viidestä eri tutkinnon osasta

Osaamisalaopinnot (valitaan 1)

  • vanhustyö
  • sairaanhoito ja huolenpito
  • lasten ja nuorten hoito ja kasvatus
  • mielenterveys- ja päihdetyö
  • vammaistyö

valinnainen tutkinnon osa (mikäli sitä ei ole aiemmin suoritettuna)

Hinta

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperihakulomakkeen Amiedun asiakaspalvelusta.

Lomake palautetaan osoitteella Amiedu/asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Hakemusten pohjalta sovimme haastatteluista, jossa selvitämme valmiutesi tutkinnon suorittamiseen ja opiskeluun. Ilmoitamme opiskelijavalinnoista henkilökohtaisesti.

Kysy lisätietoja

Sari Karlsson

kouluttaja

puhelin 020 7461 426

sari.karlsson(at)amiedu.fi

 

Reetta Eskola

Kouluttaja

Puhelin 0504473316

reetta.eskola(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi