Johtamisen erikoisammattitutkinto Sosiaali- ja terveysalalle

Loading Loading...

Ajankohta sopimuksen mukaan
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

Valmennusohjelman avulla kehität omia johtajuustaitojasi omalla vastuualueellasi siten, että organisaation strategiat toteutuvat ja asetetut tavoitteet saavutetaan. Johtajana kehittyminen edellyttää myös oman roolin, omien vahvuuksien ja kehittymiskohteiden tunnistamista sekä systemaattista oman johtajuuden kehittämistä. Valmennus tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua oman toimialan esimieskollegoiden kanssa.

 

Kohderyhmä

Valmennusohjelma on tarkoitettu sosiaali- ja terveystoimialan esimiehille sekä tämän alan johtamistyötä tekeville keskijohdon asiantuntijoille ja kehittäjille, joilla on vankka käytännön kokemus johtamistyöstä ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään omia johtamistaitojaan sekä suorittamaan johtamisen erikoisammattitutkinnon.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa kartoitetaan hakijan ammattitaitoa ja kehittämistarpeita yksilöllisesti. Arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä hakijan ja työpaikan kanssa suunnitelmat tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi. Tutkinto voidaan suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, jos riittävä ammattitaito todetaan jo hankituksi.

Tarvittava ammattitaito hankitaan pääasiassa omissa johtamistehtävissä ja nimetyn työpaikkakouluttajan / mentorin tuella. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukena ovat valmennusohjelman lähiopiskelupäivät, henkilökohtainen ohjaus sekä ohjattu verkko-, vertaisryhmä- ja itseopiskelu. Valmennusohjelman 12 lähipäivää järjestetään yhden tai kahden päivän jaksoissa noin kerran kuukaudessa ja ne kattavat Johtamisen erikoisammattitutkinnon keskeiset osaamisalueet.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon omissa työtehtävissään. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Johtamisen erikoisammattitutkinto koostuu yhdestä pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Pakollisessa osassa tutkinnon suorittaja osoittaa osaavansa suunnitella, johtaa ja kehittää vastuualueensa toimintaa sekä kehittää omaa johtamisosaamistaan. Valinnaisen tutkinnon osan vaihtoehtoja on neljä, joista valitaan oma vastuualue huomioiden yksi: henkilöstön johtaminen, asiakkuuksien johtaminen, (palvelu)tuotannon johtaminen tai verkostojen johtaminen. Valinnaiseen osaan liittyy myös kehittämisprojektin suunnittelu ja johtaminen omassa organisaatiossa.

Suosittelemme tutustumista Johtamisen erikoisammattitutkinnon sisältöön ja ammattitaitovaatimuksiin tarkemmin Opetushallituksen sivuilla www.osaan.fi.

Suorittamisaika

Opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon. Tutkinnon suorittamisaika on yksilöllinen - yleensä noin 1,5 vuotta.

Sisältö

Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET) suoritetaan osoittamalla hyväksytysti tutkinnon perusteissa vaadittu johtamisosaaminen tutkintotilaisuuksissa aidoissa johtamistöissä. Johtamisen erikoisammattitutkinto koostuu yhdestä pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinnon pakollinen osa on

1. Johtajana toimiminen

Tutkinnon valinnaiset osat ovat

2.1 Henkilöstöjohtaminen

2.2 Asiakkuuksien johtaminen

2.3 Tuotannon johtaminen

2.4 Verkostojen johtaminen

Tutkinnon suorittaja johtaa omassa organisaatiossaan kehittämishankkeen valinnaisen tutkinnon osaan liittyen.

Valmennusohjelma kattaa Johtamisen erikoisammattitutkinnon keskeiset osaamisalueet. Lähipäivät, henkilökohtainen ohjaus sekä ohjattu verkko-, vertaisryhmä- ja itseopiskelu tukevat työssä oppimista.

Hinta

Oppisopimuskoulutukseen tarvitset alan työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimus on sinulle ja työnantajallasi maksutonta.

Jos oppisopimusta ei voi solmia, voit suorittaa tutkinnon myös ammatillisena lisäkoulutuksena, jossa maksat opiskelijamaksun 600€ itse. Opiskelijamaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

JATKUVA HAKU. Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperilomakkeen asiakaspalvelustamme.
Lomake palautetaan osoitteella Amiedu/ Asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Kysy lisätietoja

Marjatta Hahkio
kouluttaja
puhelin 020 7461 311
marjatta.hahkio(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi