Hygieniaosaamistesti

Loading Loading...

Ajankohta 29.11.2018
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen 22.11.2018 mennessä


Tavoitteet ja hyödyt

Testin tavoitteena on osoittaa Elintarvikelaki (23/2006 muutoksineen) vaatimusten mukainen osaaminen suorittamalla Elintarviketurvallisuusviraston laatima hygieniaosaamistesti.

Peruutusehdot

Pakottavan esteen sattuessa osallistumisen voi peruuttaa 14 päivää ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen laskutetaan peruutusmaksuna 50 % koulutuksen hinnasta.

Jos peruutus tehdään 1-7 päivää ennen koulutuksen alkua, tai ei peruuteta lainkaan, laskutetaan peruutusmaksuna koko osallistumismaksu.

Ilmoittautuneen henkilön tilalle on mahdollista vaihtaa toinen henkilö ilmoittamalla vaihdosta etukäteen Amieduun.

Kohderyhmä

Hygieniapassitesti on tarkoitettu elintarvikkeiden parissa työskenteleville henkilöille, jotka käsittelevät helposti pilaantuvia, pakkaamattomia elintarvikkeita ja joilla ei ole alan ammatillista tutkintoa.

Toteutus

Testi voidaan suorittaa suomen tai ruotsin kielellä, ilmoita ruotsinkielisyydestä 1 viikko etukäteen asiakaspalveluun. Testi perustuu materiaaliin, joka löytyy Elintarviketurvallisuusviraston kotisivuilta www.evira.fi ja www.hygos.fi

Sisältö

Elintarvikehygieenisestä osaamisesta säädetään Euroopan Unionin yleisessä elintarvikehygienia-asetuksessa (852/2004/EU, liite I, osan A kohdan 4 alakohta e ja kohdan 5 alakohta d sekä liitteen II luvun 12 kohta 1), kansallisessa elintarvikelaissa (23/2006 muutoksineen) sekä Eviran määräyksessä hygienia-osaamisesta (1/2009).

Testin aihealueet ovat

  • Perusteet mikrobiologiasta ja elintarvikkeiden saastumisesta
  • Ruokamyrkytykset
  • Hygieeniset työskentelytavat
  • Henkilökohtainen hygienia
  • Puhtaanapito
  • Omavalvonta
  • Lainsäädäntö, viranomaiset

Hinta

Testin hinta on 50 € / henkilö. Amiedussa aikaisemmin suoritetun testin uusintahinta on 25 € / kerta / henkilö. Hintaan sisältyy testi ja todistus sekä Elintarvikeviraston myöntämä hygieniaosaamiskortti. Hintoihin sisältyy alv 24 %.

Yrityskohtaiset ryhmähinnat, toteutustavat ja laskutus sopimuksen mukaan.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Ilmoittautuminen

Täytä lomake oikealla olevasta Ilmoittaudu-linkistä.

Testiin otetaan mukaan opiskelijoita ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kutsut ja tarkemmat saapumisohjeet lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisen sulkeuduttua.

Ilmoittaudu viimeistään
Viikkoa ennen testipäivää. Ilmoittautumislinkki sulkeutuu viimeisenä ilmoittautumispäivänä tai kun tapahtuma on täynnä.

Ilmoittautuminen on sitova.

Kysy lisätietoja

Hilkka Peltola
kouluttaja
puhelin 020 7461 611
hilkka.peltola(at)amiedu.fi

Tuija Mykkänen
assistentti
puhelin 020 7461 341
tuija.mykkanen(at)miedu.fi

Ilmoittaudu

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi