Välinehuoltajan ammattitutkinto, oppisopimus

Loading Loading...

Ajankohta sopimuksen mukaan
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa välinehuoltajan ammattitutkinto tai osatutkinto.

Kohderyhmä

Työelämässä olevat välinehuoltotyötä tekevät henkilöt, joilta puuttuu välinehuoltajan ammattitutkinto.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa tutkinnon suorittajan ammattitaito arvioidaan yksilöllisesti ja arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä hakijan ja työpaikan kanssa suunnitelmat tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi.

Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti monimuoto-opiskeluna, johon sisältyy henkilökohtaistettua lähiopetusta, oppisopimuksen mukaista ohjattua työssä oppimista sekä ohjattua etäopiskelua ja verkon kautta opiskelua.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Oppisopimuskoulutuksena suoritettavaan tutkintoon opiskelija tarvitsee alan työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus.

Suorittamisaika

Opiskelu- ja tutkinnon suorittamisaika määräytyvät yksilöllisesti.
Opiskelijan aiemmin hankittu ammatillinen osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon.

Sisältö

Ammattitaidon hankkimisen aikana opiskellaan välinehuoltajan ammattitutkinnon pakollisia osia henkilökohtaisen suunnitelman mukaan seuraavasti:

1. Välineistön puhdistaminen ja desinfektio sekä puhdistamis- ja desinfektiopalveluiden tuottaminen

Sisältöalueita ovat: Puhdistamis- ja desinfektiopalvelujen toimintaympäristöt, hyvät hygieniakäytännöt, toiminta puhdistamisen ja desinfektion palvelutilanteissa, tutkimus- ja hoitovälineiden vastaanotto ja käsittely, tutkimus- ja hoitovälineiden puhdistaminen ja desinfektio, jätteiden käsittely ja lajittelu, välinehuoltoprosessin tuloksellisuuden ja laadun ylläpitäminen, työnopastaminen ja ohjaus välineistön puhdistamisen ja desinfektion palvelutilanteissa, työhyvinvoinnin edistäminen, oman toiminnan arvioiminen ja kehittäminen

2. Välineistön kuivaaminen, tarkastaminen, pakkaaminen ja pakkauspalveluiden tuottaminen

Sisältöalueita ovat: Ympäristöt, joissa tuotetaan pakkaamispalveluja, hyvät hygieniakäytännöt, toiminta pakkaamisen palvelutilanteissa, tutkimus- ja hoitovälineiden vastaanottaminen, kuivaaminen, tarkastaminen ja kokoaminen, tutkimus- ja hoitovälineiden pakkausmateriaalin valinta ja menetelmä sekä pakkaaminen ja pakkauksen sulkeminen, välinepakkausten sterilointiin toimittaminen ja jakelu, jätteiden käsittely ja lajittelu, välinehuoltoprosessin tuloksellisuuden ja laadun ylläpitäminen, työnopastaminen ja ohjaus pakkaamispalvelutilanteissa, työhyvinvoinnin edistäminen, oman toiminnan arvioiminen ja kehittäminen

3. Välineistön sterilointi ja sterilointipalveluiden tuottaminen

Sisältöalueita ovat: Toimintaympäristöt, joissa tuotetaan sterilointipalveluja, hyvät hygieniakäytännöt, toiminta steriloinnin palvelutilanteissa, välinepakkausten vastaanotto ja niille soveltuvan sterilointimenetelmän ja – ohjelman valinta, kuormaaminen höyrysterilointiin ja höyryautoklaavin käyttö, -rakenne, -toimintaperiaate, - prosessi, - valvonta, -seuranta ja käyttökunnon testaus, matalalämpöplasma-, etyleenioksidi-, formaldehydi- ja kuumasterilointi menetelmät ja niiden toimintaperiaatteet, sterilointiprosessi, sterilointiprosessin tuloksen tarkistaminen, steriloitujen tuotteiden lajittelu ja toimittaminen asiakkaille, jätteiden käsittely ja lajittelu, välinehuoltoprosessin tuloksellisuuden ja laadun ylläpitäminen, työnopastaminen ja ohjaus välineistön sterilointipalvelutilanteissa, työhyvinvoinnin edistäminen, oman toiminnan arvioiminen ja kehittäminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista on valittava yksi tutkinnon osa:

4. Suun terveydenhoidon välineistön puhdistaminen ja desinfektio sekä teroituspalveluiden tuottaminen

Sisältöalueita ovat : Toimintaympäristöt, joissa tuotetaan välinehuollon palveluja suun terveydenhoitoon, hyvät hygieniakäytännöt, suun terveydenhoidon välineistön puhdistaminen ja desinfektio, suun terveydenhoidon teroitettavien instrumenttien teroitus, välinehuoltoprosessin tuloksellisuuden ja laadun ylläpitäminen, suun terveydenhoidon välinehuollon palvelutilanteiden työnopastaminen ja ohjaus, työhyvinvoinnin edistäminen, oman toiminnan arvioiminen ja kehittäminen


5. Tutkinnon osa välinehuoltajan erikoisammattitutkinnosta
6. Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta
7. Tutkinnon osa muusta ammattitutkinnosta
8. Tutkinnon osa muusta erikoisammattitutkinnosta

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Hinta

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperihakulomakkeen Amiedun asiakaspalvelusta.
Lomake palautetaan osoitteella Amiedu/asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Hakemusten pohjalta sovimme haastatteluista, jossa selvitämme valmiutesi tutkinnon suorittamiseen ja opiskeluun. Ilmoitamme opiskelijavalinnoista henkilökohtaisesti.

Kysy lisätietoja

Aija Valtonen

koulutusassistentti

puhelin 020 7461 558

aija.valtonen(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi