Teknologiateollisuuden toimialan toimihenkilöille suunnatut koulutuspalvelut, yhteishankintakoulutus

Loading Loading...

Ajankohta sopimuksen mukaan
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen


Tavoitteet ja hyödyt

Onko yrityksessäsi tarvetta uusille teknologialan toimihenkilöille tai tarvitseeko nykyinen henkilöstösi osaamisen päivittämistä?

Amiedu ja Metropolia AMK tarjoavat yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa koulutuspalveluja teknologiateollisuuden toimihenkilöille rekrytointiin tai osaamisen päivittämiseen yhteishankintakoulutuksena Pirkanmaan, Satakunnan, Varsinais-Suomen ja Uudenmaan alueilla vuosien 2017-2019 aikana.

Tavoitteena on joustavilla ja kunkin työnantajan tarpeisiin erikseen räätälöitävillä toimenpiteillä vastata nopeasti, yksilöllisesti sekä tehokkaasti työvoiman osaamistarpeisiin henkilöstön rekrytointi-, täsmäkoulutus- ja muutosturvatilanteissa.
Toteutetettavien kehittämistoimenpiteiden tavoitteena on antaa kohderyhmälle työtehtävien edellyttämät tiedot/taidot sekä vahvistaa näitä työpaikalla tapahtuvalla oppimisella. Koulutuksen hyväksyttävästi suorittaneille pyritään varmistamaan työpaikka (RekryKoulutus). Olemassa olevan henkilöstön ammattitaitoa kehitetään TäsmäKoulutuksella. Vastaavasti muutostilanteessa voidaan antaa uusia ammatillisia valmiuksia irtisanomistilanteessa oleville henkilöille MuutosKoulutuksella.

Kenelle soveltuu

Koulutuksen kohderyhmänä ovat työnantaja-asiakkaiden nykyinen henkilöstö, työttömät ja työttömyysuhanalaiset henkilöt, jotka soveltuvat hankinnassa esitettyjen koulutusalojen ammatteihin ja joilla on työ- ja/tai elinkeinopoliittinen koulutustarve.

Opiskelijoiden valinta ja soveltuvuus tavoiteltaviin tehtäviin määritellään toteutuskohtaisesti yhteistyössä työnantajien, työ- ja elinkeinopalvelujen sekä koulutusorganisaatioiden kesken.

Toteutus

Sopimuksen mukaan, esimerkiksi 10 päivää lähi- ja/tai verkkokoulutusta, sekä työssäoppimisjakso, esimerkiksi 30 päivää tai tarpeen mukaan.

Sisältö

Koulutuksen sisältö sovitaan yhdessä yrityksen, työ- ja elinkeinohallinnon ja koulutusorganisaation kanssa. Koulutukseen sisältyy sekä tietopuolista opetusta että ohjattua työssäoppimista, etäopiskelua ja työharjoittelua.
Aihesisältöjä koulutuksissa voivat olla muun muassa;

Tuotannon kehitys ja laatu
o    projektitoiminta
o    projektisuunnittelu- ja johtaminen
o    menetelmäkehitys
o    LEAN-menetelmät
o    kunnossapitotöiden ohjaus
o    hitsauksen laadunhallinta
o    laatujohtaminen
o    tuotanto- ja tuotekehitys
o    teknologiaosaaminen
o    palvelumuotoilu

Henkilöstö
o    työnjohdollinen toiminta
o    esimiehen työnlainsäädäntö
o    työnjohtaminen ja perehdyttäminen
o    strateginen johtaminen
o    esimiestyö ja työnjohto
o    viestintä ja vuorovaikutus

Asiakkaat
o    liiketoimintaosaaminen
o    teollisuuden asiakaslähtöinen liiketoiminta
o    myyntityö
o    asiakkuuksien hallinta
o    markkinointi
o    tuotannon ohjaus
o    verkostotyö

Talous
o    kannattavuus ja tunnusluvut
o    talouden johtaminen omalla vastuualueella
o    alakohtaisen hinnoittelun periaatteet
o    taloushallinto

Tieto- ja viestintätekniikka
o    tietotekniikka ja tiedon hallinta
o    ohjelmointi
o    digitalisaatio ja robotiikka

Hinta

pyydä tarjous

Koulutuspaikka

Amiedun toimitiloissa Pitäjänmäellä
tai sopimuksen mukaan

Kysy lisätietoja

Marja-Leena Räsänen-Ala-Aho    
Amiedu            
koulutuspäällikkö        
puhelin 020 7461 422        
marja-leena.rasanen(at)amiedu.fi    

Ilkka Eerola
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
asiakkuuspäällikkö
puhelin 040 592 9414
ilkka.eerola(at)metropolia.fi

Pyydä tarjous

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi