SFS 6002Si Sähkötyöturvallisuus sähkötiloissa työskenteleville verkkokoulutuksena-tietopuolinen opastus

Loading Loading...

Yritysten tilaamat koulutukset erillisen sopimuksen mukaisesti

Ajankohta sopimuksen mukaan
Aika
Kesto 4 h
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

Kurssin jälkeen osallistuja tuntee suomalaisen sähkötyöturvallisuusjärjestelmän ja tietää sähkön vaarallisuuden keskeiset tekijät.
Kurssilla tutustutaan sähköiskun, valokaaren ja sähkömagnetismin vaikutuksiin ihmisiin ja ympäristöön.
Koulutuksessa käsitellään sähkötyöturvallisuuden tärkeimmät määritelmät ja käsitteet, sähkölaitteiston käyttötoimenpiteiden ja toiminnan tarkastusten järjestelyt sekä kunnossapitokäytännöt ja turvallisen sähköenergian käytön periaatteet.
Lisäksi koulutuksessa on esillä sähkötyön organisointi, työskentelykäytännöt jännitteettömänä ja jännitteisten osien läheisyydessä.
Sähkötyöturvallisuuskoulutus on voimassa 5 vuotta standardin SFS 6002 mukaisin ehdoin, jonka jälkeen se on joko kerrattava tai uusittava.

Kohderyhmä

Tämä kurssi on tarkoitettu tietopuoliseksi opastukseksi sähkötiloissa muuta työtä kuin sähkötyötä tekeville.
Esimerkkeinä ovat siivoojat, kiinteistönhoitajat ja muut sellaiset henkilöt, joilla on tarve päästä työskentelemään sähkötiloihin.
Koulutusta suositellaan myös heidän esimiehillensä.

Toteutus

Kurssi suoritetaan verkkokoulutuksena tilaajan ja osallistujan haluamana aikana ja haluamassa paikassa kurssin ollessa avattuna.
Tämän kurssin lisäksi sähkötiloissa työskenteleville on järjestettävä käytännön paikallisopastus tarvittaessa kuhunkin työn kohteena olevaan sähkötilaan säädösten ja standardin SFS 6002 vaatimusten mukaisesti.

Koulutus järjestetään verkkokoulutuksena.
Hyväksytyistä suorituksista tulostettavat kortit ja todistukset toimitetaan tilaajalle, joka toimittaa ne osallistujille omien käytäntöjensä mukaisesti.
-    Huom.
Tämän kurssin lisäksi on ennen pääsyä sähkötiloihin saatava käytännön opastus paikalliselta sähköalan ammattihenkilöltä standardin vaatimusten mukaisesti.
-    Opastuksen jälkeen on kuulustelulla tai muulla sopivalla tavalla varmistettava, että hän ymmärtää annetut ohjeet ja on oppinut työn turvallisen tekemisen edellyttämän varovaisuuden ja ammattitaidon.

Sisältö

Tämän koulutuksen sisältö määräytyy standardin SFS6002 kohtien -Z.2.3 Muut työt sähkötiloissa jännitteisten osien läheisyydessä ja Z.2.4 Muuta työtä tekevän henkilön opastaminen.
-    SFS6002-Z.2.4: Tässä esitettyjä periaatteita tulee noudattaa sähkötiloissa ilman jatkuvaa valvontaa tehtävien muiden töiden esim. siivous- rakennus- tai maalaustöiden tekijöiden opastamiseen.
-    Sähkötöiden johtajan tai sähkölaitteiston haltijan on huolehdittava, että siivousta tai muuta työtä tekevät henkilöt on opastettu työskentelemään sähkötilassa.
-    Työn tekijälle pitää antaa tietopuolinen ja käytännön opastus ottaen huomioon työpaikalla vallitsevat olosuhteet ja sähköstä aiheutuva vaara.
-    Opastuksen jälkeen on kuulustelulla tai muulla sopivalla tavalla varmistettava, että hän ymmärtää annetut ohjeet ja on oppinut työn turvallisen tekemisen edellyttämän varovaisuuden ja ammattitaidon.
Opastamiseen pitää kuulua mm. seuraavat asiat:
-    sähkön vaarallisuus
-    jännitteisen osan koskettamisesta aiheutuva vaara, valokaaren aiheuttama palovaara ja veden käyttämiseen liittyvä vaara
-    toimenpiteet sähkötapaturman sattuessa
-    avun hankkiminen, elvytystoimenpiteet puhallus- ja painantaelvytyksen avulla
-    sähkötilaan pääsyä ja laitteiden käyttöä koskevat kiellot
-    ovien pitäminen lukittuina ja sivullisten henkilöiden pääsyn estäminen, kielto avaimen luovuttamisesta sivullisille, kojeisto-ovien ja suojusten pitäminen kiinni, kytkimien ja erottimien, esim. ohjauspainikkeiden ja vipujen käytön kieltäminen
-    sähkötiloissa liikkuminen ja työskentely
-    turvallisten kulkuteiden neuvominen, tikkaiden käytön rajoitukset, kennojen päälle nousemisen kieltäminen, vaarallisten osien sijainnin ja vaaran laadun selostaminen jokaisessa tilassa, jossa joudutaan työskentelemään, kojeiden normaalien (esim. ilmakatkaisijan) toimintaäänien sekä hälytysäänien selvittäminen

Hinta

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous.
Hintaan sisältyy:
•    verkkokoulutus aineistoineen (tulostettavissa)
•    kirjallinen yksilöity tentti tietopuolisesta osuudesta
•    todistus käydystä koulutuksesta sekä sähkötyöturvallisuuskortti
•    mahdollisuus tulostaa paikallisopastuslomakkeen malli suoraan koulutusaineistosta

Todistukset ja kortit toimitetaan tilaajalle noin kahden viikon kuluessa koulutuksesta, ellei muuta erikseen sovita.
Kadonneet kortit tilataan työnantajan kautta. Uusittavan kortin hinta on 20 €.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Ilmoittautuminen

Koulutukseen ilmoittaudutaan työnantajan kautta, joka tilaa koulutuksen ja antaa riittävät tiedot käyttäjätunnuksen ja salasanan luomiseksi.
Riittävät tiedot tarkoittaa:
•    koulutukseen osallistuvan täydellisiä henkilötietoja (sukunimi, etunimet, hetu)
•    koulutukseen osallistuvan osoite- ja yhteystietoja
•    tilaajan haluamia tarkenteita mm. laskutuksen sekä korttien ja todistusten jakelun helpottamiseksi

Kysy lisätietoja

Tuomo Vaanela    

kouluttaja     

Amiedu / Energia ja teollisuus     

puhelin 020 7461 334    

tuomo.vaanela(at)amiedu.fiKai Hämäläinen

tiiminvetäjä

Amiedu / Energia ja teollisuus

puhelin 020 7461 208

kai.hamalainen(at)amiedu.fi

Pyydä tarjous

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi