Lähiesimiestyön ammattitutkinto sosiaali- ja terveystoimialan lähiesimiestehtävissä toimiville

Loading Loading...

Ajankohta sopimuksen mukaan
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittaneella on osaamista suunnitella, ohjata ja arvioida työryhmän päivittäistä työskentelyä sekä perehdyttää työntekijöitä tai opiskelijoita työpaikkaan ja tehtäviin. Tutkinnon suorittaneilla on hyvät viestinnälliset valmiudet ja hän osaa kehittää työryhmänsä toimintaa. Hänellä on perustiedot esimiestyöstä.

Lisäksi tutkinnon suorittajalla on suorittamiensa kahden valinnaisen osan mukaisesti erityistä osaamista:

  • asiakkuuksien vahvistamiseksi (Asiakassuhteiden hoito – tutkinnon osa)
  • toiminnan kannattavuuden parantamiseksi (Toiminnan kannattavuus – tutkinnon osa)
  • henkilöstön kehittämiseksi omassa työryhmässä (Henkilöstötyö – tutkinnon osa)
  • työhönsä liittyvän kehittämishankkeen suunnittelussa (Kehittämissuunnitelma – tutkinnon osa)

Kohderyhmä

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittaja voi toimia päivittäisjohtamisen tehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä esimerkiksi työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan lähiesimiehenä tai työryhmänsä vetäjänä.
Tutkinnon suorittajalla tulee olla työssä mahdollisuus hoitaa monipuolisia lähiesimiestyön ammattitutkinnon perusteiden mukaisia työtehtäviä, joissa ammattitaito tutkinnon suorittamista varten voidaan arvioida kattavasti.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa arvioidaan tutkinnon sopivuus hakijalle sekä kartoitetaan hänen henkilökohtaiset kehittymistavoitteensa. Arvioissa huomioidaan myös hakijan työpaikan kehittämistarpeet. Arviointien pohjalta tehdään yhdessä hakijan työpaikan edustajan kanssa suunnitelmat tutkinnon suorittamiseksi ja tarpeellisen ammattitaidon hankkimiseksi. Tutkinto voidaan suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, jos riittävä ammattitaito todetaan jo hankituksi.

Tarvittava ammattitaito hankitaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti pääasiassa omissa työtehtävissä. Tietopuoliset opinnot tukevat työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ne koostuvat lähiopetuksesta sekä ohjatusta verkko- ja itseopiskelusta. Lähiopetus toteutetaan yhden tai kahden päivän jaksoissa yhteensä 8 lähipäivänä valmennusohjelman puitteissa.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Suorittamisaika

Opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon. Tutkinnon suorittamisaika on yksilöllinen – keskimääräinen kesto noin 1 vuosi.

 

Sisältö

Lähiesimiestyön ammattitutkinto suoritetaan osoittamalla hyväksytysti tutkinnon perusteissa vaadittu lähiesimiestyön osaaminen tutkintotilaisuuksissa aidossa esimiestyössä. Lähiesimiestyön ammattitutkinto koostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Tutkinnon pakollinen osa on
Lähiesimiehenä toimiminen

Tutkinnon valinnaiset osat ovat
Asiakassuhteiden hoito
Toiminnan kannattavuus
Henkilöstötyö
Kehittämissuunnitelma

Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset määrittävät, mitä tutkinnon suorittajan tulee osata suorittaessaan kyseistä tutkinnon osaa.

Hinta

Oppisopimuskoulutukseen tarvitset alan työnantajan, jonka kanssa voidaan sopia oppisopimus. Oppisopimus on sinulle ja työnantajalle maksutonta.

Jos oppisopimus ei ole mahdollinen, voit suorittaa tutkinnon myös ammatillisena lisäkoulutuksena, jossa maksat opiskelumaksun 400€ itse. Opiskelijamaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

JATKUVA HAKU. Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperihakulomakkeen Amiedun asiakaspalvelusta.
Lomake palautetaan osoitteella Amiedu/asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Hakemusten pohjalta sovimme haastatteluista, jossa selvitämme valmiutesi tutkinnon suorittamiseen ja opiskeluun. Ilmoitamme opiskelijavalinnoista henkilökohtaisesti.

Kysy lisätietoja

Marjatta Hahkio
kouluttaja
puhelin 020 7461 311
marjatta.hahkio(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi