Turvallisuusalan perustutkinto, oppisopimuskoulutus

Loading Loading...

Ajankohta
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on turvallisuusalan perustutkinnon suorittaminen ja parantaa tätä kautta tutkinnon suorittajan ammattiosaamista. Tutkinnon suorittaneella henkilöllä on valmiudet toimia erilaisissa turvallisuuden valvonta ja asiantuntijatehtävissä mm. vartiointiliikkeessä, turvallisuuspalveluja tarjoavassa yrityksessä tai tehtävissä joissa tulee huomioida turvallisuus osana omaa tehtävää. Turvallisuusalan perustutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opiskelukelpoisuuden mm. ammattikorkeakouluihin.

Kohderyhmä

Koulutus on avoin kaikille perusopetuksen oppimäärän suorittaneille tai vastaavat valmiudet omaaville. Koulutus soveltuu hyvin alalle pyrkiville henkilöille tai jo alalla työskenteleville, jotka haluavat jatko-opiskelukelpoisuuden tai parantaa omaa ammattiosaamistaan.

 

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa tutkinnon suorittajan ammattitaito arvioidaan yksilöllisesti ja arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä hakijan ja työpaikan kanssa suunnitelmat tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi.

Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähiopetusta, ohjattua etä- ja verkko-opiskelua, itseopiskelua sekä työssä oppimista. Lähiopetusta on keskimäärin 2-3 kertaa kuukaudessa klo 8.00 -15.00.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

 

Suorittamisaika

Noin 1,5 vuotta. Todellinen koulutusaika täsmentyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman perusteella.

Sisältö

Koulutuksen sisältö määritellään jokaiselle opiskelijalle erikseen henkilökohtaisen opintosuunnitelman perusteella. Koulutuksen sisältöön vaikuttaa opiskelijan työtehtävät, aiemmin hankittu ammattiosaaminen, työkokemus ja henkilökohtainen motivaatio.

Koulutuksessa on vain yksi kaikille pakollinen tutkinnon osa; turvallisuusalan toiminta. Valinnaisia tutkinnon osia on mm. pelastustoiminta, turvallisuustekninen toiminta, kiinteistötekninen toiminta, turvajärjestelmien käyttö, vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta, vartiointitoiminta, uhkatilanteiden hallinta, turvallisuusalan palvelutoiminta, tutkinnon osa turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnosta tai vartijan ammattitutkinnosta. Valinnaisten tutkinnon osion myötä koulutuksessa on mahdollisuus suuntautua vartiointitoimintaan ja järjestyksenvalvontaan, kiinteistötekniikkaan ja pelastustoimintaan, turvateknisiin järjestelmiin tai henkilöturvallisuuteen.

Koulutuksessa on mahdollisuus erikoistua seuraaviin suuntautumisvaihtoehtoihin:

  • vartiointitoiminta ja järjestyksenvalvonta
  • kiinteistötekniikka ja pelastusturvallisuus
  • henkilöturvallisuus
  • turvatekniset järjestelmät

Hinta

Koulutuksen rahoituksesta vastaa pääosin opetus- ja kulttuuriministeriö

Koulutus voidaan toteuttaa:

  • Oppisopimuskoulutuksena: Opiskelija tarvitsee alan työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.
  • Koulutussopimuksella: Koulutussopimus soveltuu opiskelijalle, jolla ei ole työsuhdetta.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperihakulomakkeen Amiedun asiakaspalvelusta.
Lomake palautetaan osoitteella Amiedu/asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Hakemusten pohjalta sovimme haastatteluista, jossa selvitämme valmiutesi tutkinnon suorittamiseen ja opiskeluun. Ilmoitamme opiskelijavalinnoista henkilökohtaisesti.

 

Kysy lisätietoja

Juha Bäckman
kouluttaja
puhelin 020 7461 264
juha.backman(at)amiedu.fi

Tero Uusvuo
koulutusassistentti
puhelin 020 7461 488
tero.uusvuo(at)amiedu.fi

 

Hae koulutukseen

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi