Tekniikan erikoisammattitutkinto

Loading Loading...

Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin
Aika
Kesto n. 1,5 vuotta
Ilmoittautuminen/ Hakeminen ilmoitetaan myöhemmin


Tavoitteet ja hyödyt

Valmennus ja tekniikan erikoisammattitutkinnon suorittaminen lisäävät osaamista työn ja henkilöstön työyhteisön kehittämisessä, työnjohto- ja esimiestyössä, toiminnan suunnittelussa sekä kannattavuuden ja asiakkuuksien hallinnassa. Ohjelman aikana suoritetaan tekniikan erikoisammattitutkinto, jota arvostetaan esimiesvalmiuksien osoituksena.

Kohderyhmä

Tekniikan erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on käytännön kokemusta työnjohtamisesta tai sitä tukevista asiantuntijatehtävistä omassa organisaatiossaan. 

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa arvioidaan tekniikan erikoisammattitutkinnon sopivuus hakijalle sekä hänen ammatilliset ja henkilökohtaiset kehittymistavoitteensa. Arvioissa huomioidaan myös hakijan työpaikan kehittämistarpeet. Arviointien pohjalta tehdään yhdessä työpaikan kanssa suunnitelmat tutkinnon suorittamiseksi ja tarpeellisen ammattitaidon hankkimiseksi.

Tarvittava ammattitaito hankitaan pääasiassa työtehtävissä. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tueksi valitaan teoriaopintoja henkilökohtaisten ja työpaikan kehittämistarpeiden mukaan. Teoriaopinnot koostuvat lähiopetuksesta sekä ohjatusta verkko- ja itseopiskelusta. Lähiopintoja on orientaatiopäivän lisäksi 12 lähiopiskelupäivää sisältäen kehittämisprojektien esittelypäivät. Kehittämisprojekti suunnitellaan ja toteutetaan omalle organisaatiolle.

Tutkinnon suorittajalla tulee olla työssä mahdollisuus osallistua erilaisiin tekniikan erikoisammattitutkinnon perusteiden mukaisiin työtehtäviin, joissa ammattitaito tutkinnon suorittamista varten voidaan arvioida.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Suorittamisaika

Opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon. Tutkinnon suorittamisaika on yksilöllinen - yleensä noin 1,5 vuotta.

Sisältö

Tutkinnossa korostuu työnjohto-osaaminen ja se jakautuu tutkinnon osiin:
1)    Työnjohtaminen (kaikille yhteinen osa)
2)    Prosessijohtaminen (valinnainen osa)
 
Tekniikan erikoisammattitutkinto on näyttötutkinto, joka suoritetaan työelämälähtöisesti henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Tutkinnon perusteisiin voi tutustua osoitteessa http://www.oph.fi/download/49290_tekniikan_eat.pdf 

 

Prosessijohtamiseen suunnattuna:

JOHDANTOPÄIVÄ
YRITYKSEN ORIENTAATIO JA HENKILÖKOHTAISET ESIMIESTAIDOT    
RYHMÄN / TIIMIN JOHTAMINEN  
KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU JA SEURANTA
KUSTANNUSTEN LASKENTA  
PROJEKTIN HALLINTA  
PROSESSIAJATTELU JA TYÖYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN (LAATU+TURVALLISUUS) SEKÄ PEREHDYTYS
TUOTANNON (PROSESSI) SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN
TUOTANNON (PROSESSI) TOTEUTUS JA ARVIOINTI
TYÖLAINSÄÄDÄNTÖ
ASIAKASLÄHTÖISYYS JA ASIAKKAAN YMMÄRTÄMINEN
ARVOKETJU JA ASIAKASPALVELU
KEHITTÄMISPROJEKTI, TUTKINTOSUORITUKSET (2 PV)

Hinta

Koulutuksen opiskelijamaksu tarkentuu myöhemmin.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Seuraavan koulutuksen aloitusajankohta ei ole vielä varmistunut. Lähetä Amiedun asiakaspalveluun yhteystietosi, niin ilmoitamme sinulle, kun koulutus seuraavan kerran tulee hakuun.

Kysy lisätietoja

Timo Kinnunen

kouluttaja

puhelin 020 7461 254

timo.kinnunen(at)amiedu.fi

Lähetä yhteystietosi

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi