Tekniikan erikoisammattitutkinto, Turvallisuuspäällikön valmennusohjelma

Loading Loading...

Seuraava koulutus alkaa alustavasti keväällä 2018.

Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen ilmoitetaan myöhemmin


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on tekniikan erikoisammattitutkinnon suorittaminen. Tutkinnon suorittaneella henkilöllä on valmiudet toimia yritysten turvallisuuteen liittyvissä esimies- ja asiantuntijatehtävissä.

Kohderyhmä

Turvallisuuspäällikön valmennusohjelma, tekniikan erikoisammattitutkinto on tarkoitettu turvallisuusalalla toimiville henkilöille, joilla on käytännön kokemusta työnjohtamisesta tai sitä tukevista asiantuntijatehtävistä. Tutkinnon suorittajalla on vahva ammatillinen osaaminen ja hyvä organisaation tuntemus. He johtavat ja kehittävät toimintaa vastuualueellaan.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa tutkinnon suorittajan ammattitaito arvioidaan yksilöllisesti ja arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä hakijan ja työpaikan kanssa suunnitelmat tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi.

Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähiopetusta, ohjattua etä- ja verkko-opiskelua, itseopiskelua sekä työssä oppimista. Lähiopetus toteutetaan päivisin pääsääntöisesti 1 - 2 kertaa kuukaudessa, klo 09.00 - 16.00.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Suorittamisaika

Opiskelu- ja tutkinnon suorittamisaika määräytyvät yksilöllisesti. Yleensä koulutus kestää noin 1,5 vuotta. Opiskelijan aiemmin hankittu ammatillinen osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon.

Sisältö

1.    Johtaminen ja esimiestyöskentely   
•    henkilökohtaiset esimiestaidot
•    työryhmä- ja tiimityöskentely
•    kriisijohtaminen
•    henkilöstön kehittäminen, rekrytointi ja perehdytys  

2.    Kannattava turvallisuustoiminta   
•    talouden perusteet, taloudellinen toimintaympäristö turvallisuusalalla
•    kannattavuuden seuranta, budjetointi, toimintasuunnitelmat
•    turvallisuustoiminnan vaikutus yrityksen kilpailukykyyn
•    tuotannon suunnittelu ja myynnin johtaminen  

3.    Prosessit ja projektien hallinta   
•    liiketoimintojen, tuotannon, logistiikan ja tietovirtojen turvallisuus
•    prosessin suunnittelu ja arviointi
•    turvallisuus osana prosesseja ja projekteja  

4.    Lainsäädäntö ja sopimusten hallinta   
•    keskeinen työsuhde- ja työsopimuslainsäädäntö
•    sopimusriskienhallinta  

5.    Asiakkuuksien hallinta   
•    tuote- ja palvelutarjonta asiakaslähtöisesti
•    asiakkuudet ja verkostot
•    henkilökohtainen asiakaspalvelu ja asiakassuhteen hoitaminen, asiakastyytyväisyys  

6.    Turvallisuuden organisointi ja -johtaminen   
•    turvallisuusjohtaminen ja riskienhallinta
•    riskienhallinta ja kilpailukyky  
7. Kehittämisprojekti

Hinta

Tekniikan erikoisammattitutkinto on osa kansallista tutkintojärjestelmää ja siitä säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella. Tutkinto on toisen asteen tutkinto, joka antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tutkintokoulutuksen rahoittaa pääosin opetus- ja kulttuuriministeriö.

Koulutus voidaan toteuttaa:

 · Oppisopimuskoulutuksena: opiskelija tarvitsee alan työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.

·  Koulutussopimuksella: Koulutussopimus soveltuu opiskelijalle, jolla ei ole työsuhdetta.

·  Ammatillisena lisäkoulutuksena, jossa opiskelija maksaa opiskelumaksun itse. Opiskelijamaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä.


Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Seuraavan koulutuksen aloitusajankohta ei ole vielä varmistunut. Lähetä Amiedun asiakaspalveluun yhteystietosi, niin ilmoitamme sinulle, kun koulutus seuraavan kerran tulee hakuun.

Kysy lisätietoja

Kristiina Martiskainen

kouluttaja

puhelin 020 7461 460

kristiina.martiskainen(at)amiedu.fi

Lähetä yhteystietosi

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi