Sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto, oppisopimus koulutus

Loading Loading...

Ajankohta sopimuksen mukaan
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutus valmistaa sähköyliasentajan erikoisammattitutkinnon näyttötutkintoihin, joissa osoitetaan sähköyliasentajalta vaadittava itsenäisen työskentelyn, ryhmätyöskentelyn ja työryhmien johtamisen edellyttämä ammattitaito.

Sähköturvallisuusmääräysten tuntemusta osoittavan tutkinnon

(sähköturvallisuustutkinto 1) suorittaminen on yksi keskeisimpiä koulutuksen tavoitteita.

Tutkinnon suorittamisella sähköyliasentaja osoittaa osaamisensa uudella ylemmällä tasolla, joka luo hyvän mahdollisuuden toimia kärkimiehenä, projektipäällikkönä, käytönjohtajana, sähkötöiden johtajana ja lukemattomissa muissa tehtävissä joissa vankkaa käytännön osaamista tarvitaan.

Kohderyhmä

Sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto on tarkoitettu sähköasentajan ammattitutkinnon suorittaneelle henkilölle, joka on toiminut useita vuosia sähköasennusalan vaativissa työtehtävissä.

Lisäksi hakijalla tulee olla mahdollisuus solmia oppisopimus työnantajansa kanssa.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa arvioidaan tutkinnon sopivuus hakijalle sekä hänen ammatilliset ja henkilökohtaiset kehittymistavoitteensa. Arvioissa huomioidaan myös hakijan työpaikan kehittämistarpeet. Arviointien pohjalta laaditaan yhdessä hakijan ja työpaikan kanssa suunnitelmat tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi.

Tarvittava ammattitaito hankitaan pääasiassa työtehtävissä. Työssäoppimista tukevat teoriaopinnot valitaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna.

Sähköyliasentajan erikoisammattitutkinnon tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä.

Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän edustajat, oppilaitoksen edustajat ja tutkinnon suorittaja itse.

Tutkintoon valmistava koulutus tukee tutkinnon suorittamista, mutta tutkinto voidaan suorittaa myös ilman sitä.

Tutkintotodistuksen saamiseksi on suoritettava näyttötutkinnon:

 

Pakolliset tutkinnon osat:

  • Turvallisuus ja riskienhallinta
  • Kiinteistöjen sähköasennukset

 

 

Suorittamisaika

noin 2 vuotta, kesto yksilöllinen.

Hinta

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksuton. Koulutuksen aikana tarvittavasta kirjallisuudesta syntyvät kustannukset ovat n. 400 €.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Kysy lisätietoja

Kai Hämäläinen
tiiminvetäjä
puhelin 020 7461 208
kai.hamalainen(at)amiedu.fi

Jori Huovinen
kouluttaja
puhelin 020 7461 216
jori.huovinen(at)amiedu.fi

Tuomo Vaanela
kouluttaja
puhelin 020 7461 334
tuomo.vaanela(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi