Eläintenhoitajan ammattitutkinto, eläintenkouluttaja, oppisopimuskoulutus

Loading Loading...

Seuraava eläintenkouluttajakoulutus on suunniteltu alkavaksi syksyllä 2018

Ajankohta syksy 2018
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on eläinten kouluttamisen ammattiosaamisen lisääminen ja ammattitutkinnon suorittaminen.


Koulutuksen avulla


·    kehität eläinten käyttäytymisen ja käsittelyn sekä terveyden ja hyvinvoinnin osaamistasi
·    perehdyt eläinten oppimisen lainalaisuuksiin ja eläinten kouluttamiseen
·    vahvistat asiakaspalvelutaitojasi ja aikuisohjausosaamistasi
·    suoritat eläintenhoitajan ammattitutkinnon

Kohderyhmä

Eläintenkouluttajan työtehtäviin tähtäävät. Haluat kehittää omaa osaamistasi eläintenkouluttajan työssä ja mahdollisesti omassa yritystoiminnassa.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa arvioidaan koulutuksen sopivuus hakijalle sekä hänen ammatilliset ja henkilökohtaiset kehittymistavoitteensa. Arvioissa huomioidaan myös hakijan mahdollisen työpaikan kehittämistarpeet. Arviointien pohjalta tehdään suunnitelma tutkinnon suorittamiseksi ja tarpeellisen ammattitaidon hankkimiseksi.
Opinnoissa keskitytään eläinten käyttäytymiseen, terveydenhuoltoon ja hyvinvointiin sekä oppimisen lainalaisuuksiin ja kouluttamiseen. Tarvittava ammattitaito hankitaan lähi- ja etäopinnoilla, verkkokoulutuksella ja työssäoppimisella.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon alalle sopivissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat. Tutkinto voidaan suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta.

Suorittamisaika

Opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon. Tutkinnon suorittamisaika on yksilöllinen - yleensä noin 1,5 vuotta.

Sisältö

Eläinten hoito ja hyvinvointi    
·    Eläinten terveydenhuolto ja hyvinvointi
·    Eläinten ensiapu    
·    Eläinten käyttäytyminen ja käsittely    
·    Eläintenkouluttajan työturvallisuus
·    Eläintautien ennaltaehkäisy

Eläinten kouluttaminen    
·    Eläinten oppiminen
·    Eläinten ongelmakäyttäyminen ja sen hoito
·    Ihmisten ohjaaminen

Asiakaspalvelu ja työelämätaidot
·    Asiakaspalvelutilanteessa toimiminen    
·    Tietotekniikka ja raportointi     
·    Työelämätaidot    

Lisäksi valinnainen tutkinnon osa opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti

Hinta

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Mahdolliset oppikirjat opiskelijat kustantavat itse.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Koulutukseen hakeudutaan oman kotipaikkakunnan oppisopimustoimiston kautta, kun alalle sopiva työpaikka on löytynyt. Oppisopimuksen solmimisen perusedellytyksenä on mm. riittävä alan viikkotyöaika, yleensä vähintään 25 h/vko.
Oppisopimusopiskelijalla tulee olla alan ammattilainen Työpaikkaohjaajana. Yrittäjän oppisopimuksessa työpaikkaohjaaja on usein toisesta alan yrityksestä.

Kysy lisätietoja

Reeta Törne
kouluttaja
puhelin 020 7461 520
reeta.torne (at)amiedu.fi

 

 

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi