Eläintenhoitajan ammattitutkinto, klinikkaeläinhoitajan osaamisala, oppisopimus

Loading Loading...

Ajankohta jatkuva haku
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on eläintenhoitajan ammattitutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen.

Koulutuksen avulla

 • perehdyt eri lemmikkieläinlajien käyttäytymiseen ja käsittelyyn
 • kehität lemmikkieläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä sairauksien hoidon osaamistasi
 • syvennät aseptiikan ja hygienian sekä instrumenttihuollon taitojasi
 • hankit eläinpotilaan diagnostisen kuvantamisen, anestesian valvonnan ja perioperatiivisen hoidon osaamista
 • vahvistat asiakaspalvelutaitojasi
 • suoritat eläintenhoitajan ammattitutkinnon

Kenelle soveltuu

Koulutuksen kohderyhmänä ovat eläintenhoitajan työtehtävissä toimivat aikuiset, joilla on oppisopimustyöpaikka eläinklinikalla, eläinsairaalassa tai eläinlääkäriasemalla.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa arvioidaan tutkinnon sopivuus hakijalle sekä hänen ammatilliset ja henkilökohtaiset kehittymistavoitteensa. Arvioissa huomioidaan myös hakijan työpaikan kehittämistarpeet. Arviointien pohjalta tehdään yhdessä työpaikan kanssa suunnitelmat tutkinnon suorittamiseksi ja tarpeellisen ammattitaidon hankkimiseksi.

Tarvittava ammattitaito hankitaan pääasiassa työtehtävissä. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tueksi valitaan teoriaopintoja henkilökohtaisten ja työpaikan kehittämistarpeiden mukaan. Teoriaopinnot koostuvat lähiopetuksesta sekä ohjatusta verkko- ja itseopiskelusta. Lähiopetus toteutetaan päiväopiskeluna klo 9 – 15. Lähiopetuspäivien määrä määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti, korkeintaan 40 päivää. Oppiaika jaetaan jaksoihin, kunkin jakson pituus 3 – 5 päivää.

Tutkinnon suorittajalla tulee olla työssä mahdollisuus osallistua erilaisiin Eläintenhoitajan ammattitutkinnon perusteiden mukaisiin työtehtäviin, joissa ammattitaito tutkinnon suorittamista varten voidaan arvioida.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.
Tutkinto voidaan suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta.

Suorittamisaika

Opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon. Tutkinnon suorittamisaika on yksilöllinen - yleensä noin 1,5 vuotta.

Sisältö

Eläinten hoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen eläinklinikalla

 • Anatomia ja fysiologia
 • Eläinklinikkaympäristöstä huolehtiminen
 • Eläinten hyvinvointi ja käsittely
 • Ravitsemusoppi ja ruokinta
 • Siivoustyö ja jätehuolto
 • Työturvallisuus
 • EA1-kurssi

Kliinisen hoitotyön tekeminen eläinklinikalla

 • Diagnostinen kuvantaminen
 • Laboratoriotyöskentely
 • Lääkehoito
 • Perioperatiivinen hoitotyö
 • Tautioppi

Klinikkaeläinhoitajan asiakaspalvelu- ja työelämätaidot

 • Lisääntymisbiologia, synnytys ja vastasyntyneen hoito
 • Opinnäytetyö
 • Palveluosaaminen eläinklinikalla
 • Parasitologia ja zoonoosit
 • Tietotekniikan perusteet ja tiedon hankintataito
 • Työelämätaidot

Hinta

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Mahdolliset oppikirjat opiskelijat kustantavat itse.

Valintaperusteet

Koulutus on suunnattu peruskoulun tai ylioppilastutkinnon suorittaneille aikuisille, joilla on työkokemusta ja mahdollisuus solmia oppisopimus alan työnantajan kanssa koulutuksen ajaksi.

Opiskelijan tulee olla vähintään 18-vuotias ja fyysisiltä ja psyykkisiltä ominaisuuksiltaan eläintenhoitotyöhön kykenevä. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet, sekä allergiat vaikeuttavat usein huomattavasti ammatissa toimimista.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Hakeutuminen koulutukseen tapahtuu paikallisen oppisopimustoimiston kautta.

Kysy lisätietoja

Kirsi Hallstén-Karvinen
kouluttaja
puhelin 020 7461 516
kirsi.hallsten(at)amiedu.fi

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-15, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi