Organisaation kriittiset menestystekijät näkyviksi - Henkilöarvioinnin välineet

Loading Loading...

Ajankohta sopimuksen mukaan
Aika
Kesto sopimuksen mukaan
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

Henkilöarvioinnit tarjoavat työnantajalle tehokkaan apuvälineen henkilöstön osaamisen kehittämisessä, muutoksen läpiviemisessä sekä yrityksen kannalta kriittisten menestystekijöiden arvioimisessa ja vahvistamisessa. Henkilöarvioinnin menetelmiä voidaan liittää osaksi kaikkia valmennuksia / valmennuskokonaisuuksia.

Kohderyhmä

Yritysten ja organisaatioiden koko henkilöstö

Toteutus

Toteutus räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaan.

Sisältö

- Tuetaan esimiehiä heidän vahvuuksissaan muutoksen läpiviennissä.
- Tuetaan henkilöstön urasuunnittelua ja organisaation kannalta kriittisten menestystekijöiden näkyväksi tekemistä.
- Tuetaan irtisanottavaa henkilöstöä heidän urasuunnittelussaan ja omien vahvuuksiensa ymmärtämisessä uusilla työmarkkinoilla.

Henkilöarvioinnin apuvälineet


•    Matrigma ™ on ei-verbaalinen lahjakkuutta arvioiva menetelmä, joka mittaa loogista ongelmanratkaisunkykyä, yleistä päättelykykyä sekä kykyä käsitellä uutta tietoa ja uusia menetelmiä.

•    Mint ™ on vastuullisuuden arviointimenetelmä, joka mittaa yksilön kykyä omaksua ja hyväksyä erityyppisiä työelämän vaatimuksia.  Nämä kohdistuvat luotettavuuteen, velvollisuudentuntoon, rehellisyyteen ja normien sekä sääntöjen noudattamiseen.  

•    MBTI (Myers-Briggs Type Indicator®) on yksi maailman eniten käytetty persoonallisuuden kartoitustapa. Sen avulla yksilö tunnistaa omat ainutlaatuiset ominaisuutensa. Näiden tietojen avulla hän oppii ymmärtämään paremmin itseään, motivaatiotaan, vahvuuksiaan ja mahdollisia kehittämistarpeitaan muutostilanteessa.

•    Hogan Assessment Systems on arviointimenetelmäperhe, joka tunnistaa työn näkökulmasta persoonallisuuden kolme tärkeintä osaa:
o    HPI – henkilön pysyvät persoonallisuuden piirteet siten, miten muut ne näkevät normaalitilanteessa
o    HDS – riskikäyttäytyminen, joka saattaa tulla esiin kovan paineen alla
o    MVPI - henkilön arvot, motivaatiotekijät ja preferenssit

•    Thomas-analyysi antaa tietoa ihmisten käyttäytymisestä erilaisissa tilanteissa. Analyysin avulla valottuu yksilön toimintatyyli, motivaatio, kommunikaatiotyyli ja luontainen lähestymistapa vuorovaikutustilanteissa. Erityisesti analyysia voidaan hyödyntää esimiestyössä työhyvinvoinnin kannalta keskeisiin asioihin muutosprosessien aikana.

•    360°Johtajuusarviointi on työkalu johtajuuden kehittämisen tueksi. Oman arvion lisäksi se antaa tietoa siitä, miten oma toiminta näyttäytyy muille.

Hinta

Ota yhteyttä /pyydä tarjous.

Koulutuspaikka

Amiedun toimitiloissa Pitäjänmäellä
tai sopimuksen mukaan

Kysy lisätietoja

Emmy Kurjenpuu

koulutuspäällikkö

puhelin 020 7461 503

emmy.kurjenpuu(at)amiedu.fi

Pyydä tarjous

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi