ISO 3834 – Hitsausjärjestelmän rakentaminen täyttämään standardin ISO 3834 vaatimukset

Loading Loading...

Ajankohta sopimuksen mukaan
Aika
Kesto sopimuksen mukaan
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

Konseptoidulla Amiedun AmiTCS–palvelulla rakennetaan yritykselle standardin SFS-EN ISO 3834 vaatimukset täyttävä hitsausjärjestelmä. Standardi määrittelee kolme järjestelmätasoa. Siten aluksi ohjataan yritystä  valitsemaan niistä sille soveltuvin taso. Mikäli sertifioinnilla on merkitystä sinänsä, on syytä tietää, että järjestelmä voidaan sertifioida vain tasolla 2.

Kehittämisellä luodaan asiakasyritykselle edellytyksiä ja todennuksia, joilla sen  hitsaustoiminnot  täyttävät myös mahdollisten tuotestandardien, säädösten ja tilaajien vaatimukset.

AmiTCS- palvelulla voidaan tuottaa lisäksi yritykselle hitsaus- ja laatutoimintojen kohdennettua ja määrätietoista kehittämistä. Tavoitteiksi voidaan määrittää ja niitä myös mitata seuraavilla seuraavat:

1. Parempi laatu, erityisesti hitsauslaatu
2. Lyhyempi läpäisyaika, täsmällisemmät toimitukset
3. Hallitumpi hinta, parempi tuottavuus
4. Tuotannon parempi järjestys ja turvallisuus, vähemmän sähläämistä

Kenelle soveltuu

Koulutuksen kohderyhmänä ovat

- Hitsaavan metalliteollisuuden yritykset, jotka toimivat joko tilaajana tai toimittajana / alihankkijana.

- Yritykset, joiden liiketoiminta kohtaa standardin SFS-EN 1090 ja/tai CE -merkinnän vaatimukset.

Toteutus

Yritys voi ostaa hitsausjärjestelmän kehittämispalvelun.

Kehittäminen toteutetaan suunnitelmallisesti kehittämisprojektina, jossa on käytössä sitä varten kehitetty projektityökalu, toimintaprosessin kuvausalusta ja dokumentaatioratkaisuja. Hitsausjärjestelmän käyttöönotto ja henkilöstön informointi/koulutus sisältyy palveluun.

Mikäli toimeksianto sisältää hitsausjärjestelmän sertifioinnin standardin SFS-EN ISO 3834-2 mukaan, voidaan asiakkaan puolesta pyytää tarjoukset sertifiointiyrityksiltä, avustaa esiauditoinnissa, osallistua sertifiointiauditointiin ja ohjata mahdollisten korjaavien toimenpiteiden toteuttamisessa. 

Sisältö

Toimeksianto käsitellään aina tapauskohtaisesti.

Hitsausjärjestelmä on kytkettävissä osaksi yrityksen yhdistettyä toimintajärjestelmää, johon voi sisältyä standardin SFS-EN ISO 9001 (laatu), SFS-EN ISO 14001 (ympäristö) ja/tai SFS-EN ISO 18001 (turvallisuus). Myös standardin SFS-EN 1090 vaatimukset  ja kantaville metallirakenteille vaadittu CE-merkintä voi olla mukana tai lähtökohtana kehittämisessä.

Hinta

Ota yhteyttä/pyydä tarjous.

Koulutuspaikka

Amiedun toimitiloissa Pitäjänmäellä
tai sopimuksen mukaan

Kysy lisätietoja

Marja-Leena Räsänen-Ala-Aho
koulutuspäällikkö
puhelin 020 7461 422
marja-leena.rasanen(at)amiedu.fi

Pyydä tarjous

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-15, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi