Hitsauksen koordinointipalvelut

Loading Loading...

Ajankohta sopimuksen mukaan
Aika
Kesto sopimuksen mukaan
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

Amiedun AmiTCS -hitsauksen koordinointipalveluja käyttämällä asiakasyritys saa nopeasti ja luotettavasti hitsaustoimintonsa täyttämään tuotestandardien, säädösten ja tilaajien vaatimukset. Koordinointipalvelu kattaa koko tilaus-toimitusprosessin.

Koska hitsauksen koordinointivastuussa olevalta edellytetään monissa yhteyksissä samalla riittävää työkokemusta, tiettyä koulutustasoa sekä todennettavaa kykyä suoriutua koordinointitehtävistä, ratkaisuna on käytännössä vain virallisesti pätevöitetty hitsausinsinööri, IWE. AmiTCS -koordinointi¬palvelu tarjoaa hitsausinsinöörin asiakasyrityksen käyttöön ja tuottaa lisäksi yritykselle hitsaus- ja laatutoimintojen kohdennettua ja määrätietoista kehittämistä. Tarvittaessa palveluun voidaan sisällyttää hitsattujen rakenteiden toimitusten valvonta.

Kenelle soveltuu

- Hitsaavan metalliteollisuuden yritykset, jotka toimivat joko tilaajana tai alihankkijana.
Yritykset, joiden liiketoiminta kohtaa standardin EN 1090 ja/tai CE -merkinnän vaatimukset.

- Yritykset, joiden toimituksien hitsauskoordinointiin vaaditaan joko IWE –pätevyys tai alemman pätevyystason koordinaattori.

Toteutus

Yritys voi ostaa hitsauksen koordinointipalvelun. Tapauskohtaisesti on sovittavissa toimeksianto koskemaan myös muita hitsauksen asiantuntijapalveluita, kuten hitsauksen laadunhallintaa. AmiTCS kattaa suunnittelu-, konsultointi-, dokumentointi-, koulutus-, huolto-, tarkastus- ja auditointipalvelut. Tämä koskee myös kaikkia tai osaa standardin SFS-EN ISO 14731 määrittelemiä tehtäviä. Tämä kaikki voidaan kirjata AmiTCS -palvelusopimukseen.

Palvelun tavoite on kehittää hitsaustoimintoja palvelun tilaajan suunnittelu-, hankinta- ja valmistusyksiköissä ottaen myös huomioon globaalit tarpeet, sekä niiden valituissa toimittajaorganisaatioissa.

Toimeksianto voi alkaa esimerkiksi kehittämällä toiminnot täyttämään standardin SFS-EN ISO 3834-2 vaatimukset ja hankkimalla järjestelmälle sertifikaatti.

Sisältö

Toimeksiannon sisältö on sovittavissa tapauskohtaisesti. Hitsauksen järjestelmä on kytkettävissä osaksi yhdistettyä toimintajärjestelmää, jossa voi olla mukana esimerkiksi standardin ISO9001, ISO 14001 ja/tai ISO 18001. Myös EN1090 metallirakenteiden CE merkintä voidaan sisällyttää palveluun.

Hinta

Tarjouspyynnöt:

Marja-Leena Räsänen-Ala-Aho
koulutuspäällikkö
puhelin 020 7461 422
marja-leena.rasanen(at)amiedu.fi

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Ilmoittautuminen

Tarjouspyynnöt:

Marja-Leena Räsänen-Ala-Aho
koulutuspäällikkö
puhelin 020 7461 422
marja-leena.rasanen(at)amiedu.fi

Kysy lisätietoja

Marko Vattulainen
kouluttaja
puhelin 020 7461 517
marko.vattulainen(at)amiedu.fi

Tarjouspyynnöt:
Marja-Leena Räsänen-Ala-Aho
koulutuspäällikkö
puhelin 020 7461 422
marja-leena.rasanen(at)amiedu.fi

Pyydä tarjous

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-15, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi