Eläintenhoidon erikoisammattitutkinto, klinikkaeläinhoitamisen osaamisala; koirien ruokinta, osatutkinto, oppisopimus

Loading Loading...

Ajankohta 26.11.2019 - 30.11.2020
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen 30.9.2019 mennessä


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on koirien ruokinta osatutkinnon suorittaminen.

Koulutuksen avulla

- vahvistat tietojasi koiran ruokinnasta
- opit arvioimaan eläimen ravitsemustilaa ja ravinnontarvetta
- kehität asiakaspalveluataitojasi
- syvennät taitojasi koiran ruokintahistorian selvittäjänä sekä ruokintasuunnitelman tulkitsijana
- lisäät tietojasi koiran rehujen raaka-aineista sekä rehujen laadusta ja säilytyksestä
- suoritat koirien ruokinta osatutkinnon

Kenelle soveltuu

Koulutus on tarkoitettu Eläintenhoitajan ammattitutkinnon suorittaneille tai runsaasti eläinalan työkokemusta omaaville eläinalan yrityksissä työskenteleville. Koulutukseen pääsyn edellytyksenä on oppisopimukseen soveltuva työpaikka eläinalalla (työaika vähintään 25 h/vko).
Koulutukseen voidaan ottaa 30 opiskelijaa.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa arvioidaan tutkinnon sopivuus hakijalle sekä hänen ammatilliset ja henkilökohtaiset kehittymistavoitteensa. Arviointien pohjalta tehdään suunnitelma tutkinnon suorittamiseksi ja tarpeellisen ammattitaidon hankkimiseksi. Opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan aiempi osaaminen. Tarvittava ammattitaito hankitaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää verkkokoulutusta sekä työssä oppimista. Verkkokoulutukseen liittyy itseopiskelumateriaalia sekä verkkoluentoja.
Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena työn ohessa (min. 25h/vk).

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon alalle sopivissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat.

Suorittamisaika


Tutkinnon suorittamisaika on yksilöllinen.

Sisältö

Koulutuksen tavoitteena on osatutkinto eläintenhoidon erikoisammattitutkinnosta (tutkinnon osa kissojen tai koirien ruokinta). Tämä alkava koulutus tarjoaa opetussisällön vain koiran ruokintaan liittyen.

Tarkemmat tutkinnon perusteet löydät osoitteesta: eperusteet.opintopolku.fi -> Ammatillinen koulutus -> Eläintenhoidon erikoisammattitutkinto -> Klinikkaeläinhoitamisen osaamisala

Osa suositelluista oppimateriaaleista on englannin kielellä.

Hinta

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Mahdolliset oppikirjat opiskelijat kustantavat itse.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Sähköinen haku 11.9.-30.9.2019 osoitteessa: www.amiedu.fi/koulutushaku
Koulutukseen hakeudutaan kolmessa vaiheessa
1. Hakemus: Täytä hakemuksessa pyydetyt tiedot. Muista antaa sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi!
2. Valintakartoitus: Kaikki hakemuksen 30.9.2019 mennessä jättäneet henkilöt saavat sähköpostitse kutsun verkossa tehtävään valintakartoitukseen, joka tulee tehdä 4.10.2019. Kartoituksen tekemiseen menee aikaa noin 2 tuntia. Kartoitukseen ei tarvita pääsykoekirjaa.
Linkki on auki 4.10.2019 klo 00.01 - 23.59.
3. Haastattelu: Valintakartoituksen perusteella kutsumme 21.10.2019 mennessä 30 minuutin haastatteluun. Haastattelut pidetään 4.11.-14.11.2019 välisenä aikana.
4. Opiskelijavalinnat: valintaan vaikuttavat hakemus, valintakartoitus sekä haastattelu. Kaikille kartoitukseen osallistuneille ilmoitetaan valintapäätös viimeistään 18.11.2019.

Opiskelijavalinnassa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:
⦁ Työnantajan suositus ja työpaikan soveltuvuus valittavaan tutkinnon osaan
⦁ Opiskeluvalmiudet
⦁ Motivaatio ja elämäntilanteen sopivuus opintoihin

Kysy lisätietoja

Mili Patakangas-Hautala

kouluttaja

puhelin 020 7461 337

mili.patakangas(at)amiedu.fi

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-15, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi