Tuotantotekniikan ammattitutkinto, oppisopimus

Loading Loading...

Ajankohta jatkuva haku
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

Tavoitteena on kouluttaa ammattilaisia Tuotantotekniikan aloille ja vastata teollisuuden kovaan kysyntää alan koulutetuista ammattilaisista.

Tutkinnon suorittaneella henkilöllä on perusvalmiudet toimia ammattinimikkeen mukaisissa työtehtävissä sekä työskennellä hitsaus-, asennus-, sekä kokoonpano- ja korjaustehtävissä.

Kenelle soveltuu

Kone- ja metallialan koulutuksesta ja työtehtävistä kiinnostuneet ja alalle soveltuvat henkilöt, jotka haluavat päivittää tai laajentaa osaamistaan tai hankkia koulutuksen kautta uuden ammatin sekä niille, jotka haluavat päivittää tai laajentaa osaamistaan suorittamalla ammattitutkinnon tai osatutkinnon. Teollisuuteen työllistyy ja halutaan yhä enemmän myös naisia sekä alanvaihtajia.

Tutkinnossa osaaminen näytetään osittain käytännön työtehtävissä, joten sinulla täytyy olla alan työpaikka.

Toteutus

Ennen koulutuksen aloitusta arvioidaan koulutuksen ja tutkinnon sopivuus hakeutujalle sekä varsinainen koulutuksen tarve hakeutujan ja työpaikan ammatilliset ja henkilökohtaiset kehittymistavoitteet huomioiden. Suunnitelma tutkinnon suorittamiseksi ja tarvittavan osaamisen hankkimiseksi tehdään yhdessä opiskelijan, koulutuksen järjestäjän ja työnantajan kesken.


Tarvittava osaaminen hankitaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti pääasiassa työpaikalla omissa työtehtävissä. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista tukevat koulutuspäivät Amiedussa, itseopiskelu sekä itsenäinen tai ohjattu verkko-opiskelu.


Työpaikalta nimetään opiskelijalle ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä vastuullinen työpaikkaohjaaja. Ammatillisen osaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat.

Suorittamisaika

Koulutukseen valitut opiskelijat suorittavat Tuotantotekniikan ammattitutkinnon omalla osaamisalallaan. Koulutuksen kesto on yksilöllinen ja siihen vaikuttaa opiskelijaksi hakeutuvan aiempi osaaminen. Arvioitu suorittamisaika on 1-2 vuotta.

Sisältö

Tutkintoon valmistava sisältö suunnitellaan yhdessä opiskelijan, työnantajan ja Amiedun pääkouluttajan kanssa, niin että opiskelut tukevat osaamistarpeiden kehittämistä sekä yrityksen tavoiteasetannan toteutumista. Sisällöstä muodostuu näin henkilökohtainen opiskeluohjelma. Tyypillinen sisällön laajuus on 15-25 lähipäivää sekä opiskelijan kehittymistarpeiden mukaisesti itsenäistä opiskelua ja verkkokursseja.

     LEVY- JA HITSAUSTEKNIIKAN OSAAMISALA, (150osp)
Pakollinen tutkinnon osa
•    Pienahitsaus kahdella prosessilla, 20 osp
Valinnaiset tutkinnon osat 1
•    Tuotantotekninen toiminta ja valmistuksen suunnittelu, 30 osp
•    Levy- ja putkihitsaus, 70 osp
Valinnaiset tutkinnon osat 2, 0-60 osp
•    Levyhitsaus, 20 osp
•    Teräsrakenteiden valmistustyöt, 30 osp
•    Pienahitsaus yhdellä prosessilla, 10 osp
•    Putkihitsaus, 30 osp
Valinnaiset tutkinnon osat 3, 0-30 osp
•    Teollisuuden hankintatoimi, 30 osp
•    Robotiikan hyödyntäminen tuotannossa, 30 osp
•    Tuotantoteknisen projektin ja sen riskien hallinta, 30 osp
•    Työturvallisuuden, työhyvinvoinnin ja työympäristön suojelun kehittäminen tuotantoteollisuudessa, 30 osp

Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan tai osia ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta vähintään 30 osaamispisteen laajuisesti.

Hinta

Tuotantotekniikan ammattitutkinto on osa kansallista tutkintojärjestelmää ja siitä säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Koulutus voidaan toteuttaa:
Oppisopimuskoulutuksena: opiskelija tarvitsee alan työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus.

Valintaperusteet

Valintaperusteet
Koulutus on suunnattu ammatillisen perus-, tai ylioppilastutkinnon suorittaneille henkilöille, joilla on mahdollisuus solmia oppisopimus alan työnantajan kanssa koulutuksen ajaksi.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.
Koulutukseen on jatkuva haku.

Kysy lisätietoja

Marja-Leena Räsänen
palvelupäällikkö
puhelin 020 7461 422
marja-leena.rasanen(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-15, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi