Liiketoiminnan ammattitutkinto, Liiketoiminnan palveluiden osaamisala, Digiajan assistentti terveydenhuollossa

Loading Loading...

Ajankohta jatkuva haku
Aika
Kesto 150 osaamispistettä
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Toteutus

Ennen tutkintokoulutuksen aloitusta arvioidaan tutkinnon sopivuus opiskelijalle sekä kartoitetaan hänen ammatilliset ja henkilökohtaiset kehittymistavoitteensa. Arvioissa voidaan huomioida myös hakijan työpaikan kehittämistarpeet.

Suunnitelmat tutkinnon suorittamiseksi ja puuttuvan osaamisen hankkimiseksi tehdään yhdessä tutkinto-opiskelijan ja koulutuksen järjestäjän kesken. Mikäli koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, suunnitelmien tekoon osallistuu myös työnantajan edustaja. Puuttuva osaaminen hankitaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti pääasiassa työpaikalla omissa työtehtävissä. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista tukevat lähioppiminen sekä ohjattu verkko- ja itseopiskelu.

Tutkinto-opiskelijalla tulee olla työssä mahdollisuus osallistua tutkinnon perusteiden mukaisiin työtehtäviin, joissa osaaminen tutkinnon suorittamista varten voidaan arvioida.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinto-opiskelija osoittaa hallitsevansa liiketoiminnan ammattitutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Tutkinto voidaan suorittaa myös suoraan näytöin ilman opintoja.

Suorittamisaika

Koulutukseen valitut opiskelijat suorittavat liiketoiminnan ammattitutkinnon osaamisaloista liiketoiminnan palveluiden osaamisalan, terveydenhuollon sihteeripalvelujen suuntautumisvaihtoehdon. Koulutuksen kesto on yksilöllinen, ja siihen vaikuttaa opiskelijaksi hakeutuvat aikaisempi osaaminen. Keskimääräinen kesto on n. 1,5 vuotta.

 

Sisältö

Sisältö rakentuu siten, että se tukee tutkinnon osaamisalan suorittamista sekä opiskelijan henkilökohtaisten ammatillisten kehittymistavoitteiden ja työssäoppimispaikan tavoitteiden toteutumista.

Hinta

Liiketoiminnan ammattitutkinto on osa kansallista tutkintojärjestelmää, ja siitä säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella. Tutkinto on toisen asteen tutkinto, joka antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden, kun tutkinto on kokonaisuudessaan suoritettu.

  • Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin tarvitset alan työnantajan, jonka kanssa voit solmia oppisopimuksen. Oppisopimuskoulutus on maksutonta sekä työnantajalle että opiskelijalle.
  • Jos oppisopimusta ei voi solmia, voit suorittaa tutkinnon myös koulutussopimuksella, jolloin sinulla ei ole työsuhdetta työnantajaan.
  • Kun olet suorittanut koko tutkinnon, sinulla on tietyin edellytyksin mahdollisuus anoa Työllisyysrahastosta ammattitutkintostipendiä, jonka suuruus on 400 €.

Valintaperusteet

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet erilaisissa assistentin ja sihteerityön tehtävissä terveydenhuollon palveluissa. Terveydenhuollon assistentti- ja sihteerityön tehtävissä toimiminen edellyttää hyvää kirjallista ja suullista suomen kielen taitoa ja yhden vieraan kielen taitoa. Samoin edellytetään tietotekniikan ja toimistotyövälineiden perusosaamisen hallintaa.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Hakemusten pohjalta sovimme haastatteluista, joissa selvitämme valmiutesi tutkinnon suorittamiseen ja opiskeluun. Ilmoitamme opiskelijavalinnoista henkilökohtaisesti.

Kysy lisätietoja

Marita Marin
tutkintovastaava
puhelin 020 7461 649
marita.marin(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-15, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi