Hoitotyön ergonomia - turvallinen ja voimavaralähtöinen toimintamalli

Loading Loading...

Lähipäivät ovat 23.9.-24.9.2019

Ajankohta 23.9.2019 - 31.10.2019
Aika 12.00 - 16.00
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen 16.9.2019 mennessä


Tavoitteet ja hyödyt

Hoitotyön ergonomiakoulutuksella lisätään osallistujien tietämystä asiakkaan turvallisen siirtymisen ohjaamisen ja avustamisen ergonomisista periaatteista ja luonnollisten liikemallien hyödyntämisestä. Koulutuksessa opitaan tunnistamaan asiakkaan siirtymisen avustamiseen liittyvät riskit omassa ja työyhteisön toiminnassa. Oman ja työympäristön ergonomian kehittäminen sekä ergonomian ymmärtäminen osana kuntouttavaa hoitotyötä on keskeistä. Koulutuksessa hyödynnetään kinestetiikan voimavaralähtöistä toimintamallia.

 

Vanhustyön erikoisammattitutkinto, Ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen -tutkinnon osa

Kenelle soveltuu

Sosiaali- ja terveysalan hoito-, hoiva- tai avustajan työssä toimivat.

Toteutus

Koulutus toteutetaan kahtena iltapäivänä klo 12.00-16.00. Osa koulutuksen sisällöistä toteutetaan itsenäisesti ennakkoon tutustuttavan materiaalin avulla. Koulutuspäivien jälkeen laaditaan kaksi käytännönläheistä tehtävää omalla työpaikalla. Lisäksi koulutttaja käy työpaikalla ohjauskäynneillä.

 

Sisältö

Ergonomia ja työturvallisuus
-selän toiminnallinen anatomia
-työn kuormittavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa
-avustustilanteiden kuormittavuutta lisäävät tekijät
-kiistanalaiset ja kuormittavat avustustavat
-työturvallisuuden vastuut
-kuormituksen vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet

Oman kehon hallinta ja luontaiset liikemallit
-oman kehon hallinta ja asiakkaan luonnolliset liikemallit siirtymisen avustamisen lähtökohtana

Asiakkaan omien voimavarojen ja liikuntakyvyn hyödyntäminen
-asiakkaan omien voimavarojen ja liikuntakyvyn arviointi ja hyödyntäminen
-vuorovaikutuksen merkitys siirtymistilanteessa

Avustamisen periaatteet
-runsaasti käytännön harjoituksia 
-kinestetiikan hyödyntäminen ohjaus- ja avustustilanteissa

Apuvälineiden hyödyntäminen
-tarkoituksenmukaisen apuvälineen valinta ja turvallinen käyttö

Hinta

Koulutus on osallistujalle maksuton

Ilmoittautuminen

Täytä lomake Ilmoittaudu-linkistä

1. jaksolle ilmoittautuminen viimeistään 16.9.2019 mennessä
2. jaksolle ilmoittautuminen viimeistään 14.10.2019 mennessä
3. jaksolle ilmoittautuminen viimeistään 11.11.2019 mennessä

Kysy lisätietoja

Sari Lehtonen
kouluttaja
puhelin 020 7461 262
sari.lehtonen(at)amiedu.fi

Ilmoittaudu

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-15, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi