Business Coaching

Loading Loading...

Ajankohta sopimuksen mukaan
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen


Tavoitteet ja hyödyt

Coaching on ratkaisukeskeinen ja tavoitteisiin keskittyvä prosessi, joka haastaa coachattavan nykyisen tavan toimia. Se on luottamuksellista dialogia, jossa autetaan coachattavaa pääsemään ammatillisiin tavoitteisiinsa sekä kehittämään omaa kyvykkyyttään, ajatteluaan ja tapaansa toimia
Business coaching soveltuu hyvin tilanteissa, joissa halutaan tukea yksilöä tai ryhmää erilaisten muutostilanteiden johtamisessa ja hallinnassa, johtajuuden ja esimiestyön kehittämisessä, uusiin työtehtäviin siirryttäessä, strategioiden ja toimintamallien jalkauttamisessa sekä oman työn johtamisessa. Coaching sopii myös erinomaisesti erilaisten laajempien muutoshankkeiden ja –valmennusten tueksi, joko yksilöille tai ryhmille.
Business coaching on aina tavoitteellista ja sen avulla tähdätään yrityksen strategisten tavoitteiden saavuttamisen parantamiseen, prosessien ja toimintatapojen tehostumiseen sekä tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kasvuun.

Kenelle soveltuu

Business coaching soveltuu yksilölle tai ryhmälle, ja hyvin erilaisten organisaatioiden avaintehtävissä ja –asemissa toimiville henkilöille – johto, esimies, päällikkö ja asiantuntija. Coach auttaa pääsemään tavoitteisiin erilaisissa työhön liittyvissä haasteissa.

Toteutus

 

Sisältö

Yksilöcoaching
Ryhmä- ja tiimicoaching

Hinta

Pyydä tarjous

Koulutuspaikka

Yrityksen tiloissa tai Amiedu, Valimotie 8,
00380 Helsinki

Kysy lisätietoja

Emmy Lampila-Fränti
Palvelupäällikkö,  Certified Business Coach®
puhelin 020 7461 503
emmy.lampila-franti(at)amiedu.fi

Pyydä tarjous

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-15, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi