Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto, sähköasentaja, oppisopimus

Loading Loading...

Ajankohta jatkuva haku
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutus valmistaa sähköasentajan ammattitutkinnon näyttöihin. Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on valmiudet tehdä kiinteistöjen ja sähkönjakeluverkkojen, tieto- ja turvajärjestelmien sekä kiinteistöautomaation asennuksia.

Koulutuksen aikana opitaan oman työn tarkastaminen, tarkastusmittaukset ja käytön opastus, jotka kuuluvat olennaisena osana työsuorituksiin.

Kenelle soveltuu

Koulutus on tarkoitettu sähköalan perustiedot ja – taidot omaavalle henkilölle, jolla on
- Sähköalan perustutkinto sähkö- ja energiatekniikan alalta tai vastaava vahva-virta-alan koulutus, ja sen jälkeen sähköasennusalan työkokemusta vähintään 1 vuosi.
tai hän on
- Pätevöitynyt alalle pitkän sähköasennusalan työkokemuksen perusteella (vähintään 6 vuotta).

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa tutkinnon suorittajan ammattitaito arvioidaan yksilöllisesti ja arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä hakijan ja työpaikan kanssa suunnitelmat tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi.

Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähiopetusta, etä- ja verkko-opiskelua, itsenäistä opiskelua sekä työelämässä tapahtuvan oppimisjakson opiskelijan omalla työpaikalla. Oppisopimuskoulutuksena suoritettavaan tutkintoon opiskelija tarvitsee alan työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus.

  • Oppisopimuskoulutuksessa lähiopetusta annetaan pääasiassa klo 7.30 – 14.00 kahtena päivänä kuukaudessa. Koulutuksen kestoaika on n. 1.5 – 2 vuotta.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Tutkinnon voi suorittaa myös suoraan näytöin ilman koulutusta, mikäli osaamisesi todetaan riittäväksi.

Suorittamisaika

Opiskelu- ja tutkinnon suorittamisaika määrittyvät opiskelijalle laaditun henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti. Tarkemmin kohdassa Toteutus.

Sisältö

Koulutuksen laajuus ja kestoaika tarkentuu kullekin opiskelijalle laadittavan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman yhteydessä. Tietotekniikkaa ei opeteta erillisenä aineena, vaan ATK-sovelluksia käsitellään muiden oppiaineiden yhteydessä.

Valmistavan koulutuksen laajuus, yhteensä 150 osp

Pakolliset tutkinnon osat 75 osp:
Sähkötyöt pien- ja pienoisjännitteellä ryhmäjohtotasolla 30 osp
Pienjännitesähköasennukset 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, valittava 3 kpl, yhteensä 75 osp:

Kiinteistösähköalan osaamista tukevat valinnaiset
Paloturvallisuusjärjestelmien asennukset 25 osp
Tilaturvallisuusjärjestelmien asennukset 25 osp
Rakennusautomaatiojärjestelmien asennukset 25 osp
Ohjelmoitavien ohjausjärjestelmien asennukset 25 osp
Sähkökäyttöjen asennukset 25 osp
Viestintä- ja tietoverkkojärjestelmien asennukset 25 osp
Aurinkosähköjärjestelmien asennukset 25 osp

Teollisuuden palveluihin suunnatut valinnaiset
Pneumaattisten ohjausjärjestelmien asennukset 25 osp
Hydraulisten ohjausjärjestelmien asennukset 25 osp
Teollisuusrobotiikan ja ohjausjärjestelmien asennukset 25 osp

Yleiset
Myynti- ja toimipistepalvelut 25 osp

Näyttö tulee antaa pakollisista osista (75 osp) sekä kolmesta valinnaisesta osasta (75 osp).

Tutkinnonosat opiskelija valitsee siten, että hän kykenee oppimaan oppisopimuslain mukaan 80 % kyseisen tutkinnonosan valmistavan koulutuksen sisällöstä työpaikallaan.

Hinta

Opiskelijamaksu 400 € (sis alv 24 %)

Valintaperusteet

Opiskelijalla tulee olla riittävä suomen kielen taito, it-alan perusosaaminen sekä alalle sopiva terveydentila

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Kysy lisätietoja

Jori Huovinen
kouluttaja
puhelin 020 7461 216
jori.huovinen(at)amiedu.fi

Kai Hämäläinen
kouluttaja
puhelin 020 7461 208
kai.hamalainen(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-15, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi