Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Loading Loading...

Ajankohta jatkuva haku
Aika
Kesto 180 osaamispistettä
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa johtaa, suunnitella ja kehittää yrityksen tai vastuualueensa toimintaa. Hän osaa kehittää toimintaansa ja johtamistaan johtajana tai yrityksen omistajana. Hän osaa johtaa yrityksen tai vastuualueen henkilöstöä, taloutta ja kehittää toiminnan tuloksellisuutta. Lisäksi hän hallitsee myös valitsemiensa johtamisen erityisalueiden tiedot ja taidot (valinnaiset tutkinnon osat).

Kenelle soveltuu

Tutkinto soveltuu laaja-alaisissa johtamistehtävissä työskenteleville, joilla on vahva johtamiskokemus ja vastuualueensa asiantuntemus ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään johtamisosaamistaan ja suorittamaan tutkinnon.

Toteutus

Ennen koulutuksen aloitusta arvioidaan tutkinnon sopivuus opiskelijalle sekä kartoitetaan hänen johtamisosaamisen kehittämistarpeet. Arvioissa huomioidaan myös opiskelijan työpaikan kehittämistavoitteet.
Suunnitelmat tarvittavista näytöistä tutkinnon suorittamiseksi ja puuttuvan osaamisen hankkimiseksi tehdään yhdessä opiskelijan, työpaikan edustajan ja koulutuksen järjestäjän kanssa. Puuttuva osaaminen hankitaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti pääasiassa omissa johtamistyötehtävissä. Työpaikalla mentorin ohjauksessa tapahtuvaa työssäoppimista tukee henkilökohtainen ohjaus ja valmennus, lähiopetus ja ohjattu etätyöskentely.
Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että opiskelija osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.
Mikäli tutkinnossa vaadittu ammattitaito on jo hankittu, opiskelija ohjataan suoraan näyttöihin. Myös osatutkinnon suorittaminen on mahdollista.

Suorittamisaika

Opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon. Tutkinnon suorittamisaika on yksilöllinen - yleensä noin 1,5 vuotta.

Sisältö

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto suoritetaan osoittamalla hyväksytysti tutkinnon perusteissa vaadittu johtamisosaaminen näytöin johtamistehtävissä omalla työpaikalla. Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto koostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Tutkinnon pakollinen osa on

                      Johtajana toimiminen 80 osp

Tutkinnon valinnaiset osat ovat (valitaan kaksi)

Strategiatyön johtaminen 50 osp
Projektin johtaminen 50 osp
Työyhteisön kehittämisen johtaminen 50 osp
Henkilöstön ja osaamisen johtaminen 50 osp
Asiakkuuksien johtaminen 50 osp
Talouden johtaminen 50 osp
Tuotanto- ja palveluprosessien johtaminen 50 osp

Hinta

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on osa kansallista tutkintojärjestelmää ja siitä säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella. Tutkinto on toisen asteen tutkinto, joka antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tutkintokoulutuksen rahoittaa pääosin opetus- ja kulttuuriministeriö.

Koulutus toteutetaan oppisopimuksena. Opiskelija tarvitsee alan työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperihakulomakkeen Amiedun asiakaspalvelusta. Lomake palautetaan osoitteella Amiedu / Asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Kysy lisätietoja

Mikko Gerdt
tutkintovastaava
puhelin 020 7461 322
mikko.gerdt(at)amiedu.fi

 

Hae koulutukseen

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-15, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi