Pintakäsittelyalan perustutkinto, Rakennusmaalauksen osaamisala, Maalari, oppisopimuskoulutus

Loading Loading...

Ajankohta jatkuva haku
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija hankkii sellaiset ammatilliset valmiudet, joiden avulla hän pystyy suorittamaan pintakäsittelyalan perustutkinnon näyttötutkintona ja työllistymään maalarin työtehtäviin.
Suoritettavat tutkinnon osat riippuvat kunkin opiskelijan omasta taustasta ja osaamisesta.

Tutkinnon suorittaja saa perusvalmiudet työskennellä alan töissä itsenäisesti tai työryhmän jäsenenä ja asiakaslähtöisesti, pintakäsittelyalan monipuolisissa erilaisissa asiakaskohteissa ja työtehtävissä. Kykenee itsenäisesti valitsemaan oikeat materiaalit, työvälineet ja työtavat. Ymmärtää työturvallisuuden, taloudellisuuden, asiakaspalvelun ja yrittäjyyden merkityksen.

Kenelle soveltuu

Tutkinto on tarkoitettu hyvän fyysisen kunnon omaaville henkilöille, jotka työskentelevät tai aloittavat työskentelyn pintakäsittelyalan yrityksessä. Eli opiskelijalla tulee olla sovittu alan työpaikka, jonka kanssa solmia oppisopimus koulutuksen ajaksi.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa tutkinnon suorittajan ammattitaito arvioidaan yksilöllisesti ja arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä hakijan ja työnantajan kanssa suunnitelmat tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi.

Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähiopetusta, ohjattua etäopiskelua, itseopiskelua sekä työssäoppimista. Tietopuolisen koulutuksen opetuspäiviä on 50 kpl (max), joista osa on etäopetusta. Lähiopetuspäivät ovat arkipäivisin kello 7.30 – 14.00.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Suorittamisaika

Tutkinnon suorittamisaika on yksilöllinen, yleensä noin 1,5-2 vuotta. Tutkinto tulee suorittaa oppisopimusajan puitteissa.
Opiskelijan aiemmin hankittu ammatillinen osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon.

Sisältö

Pintakäsittelyalan perustutkinto, rakennusmaalauksen osaamisala, koostuu kahdesta pakollisesta tutkinnonosasta (85 osp) ja valinnaisista osista (60 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp) henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Valinnaisista osista yksi saa olla osa toisesta tutkinnosta.
Jokaisen tutkinnonosan koulutuksessa opiskelijalle annetaan opetusta työsuunnitelman laadintaan, määrälaskentaan, työturvallisuuteen ja ympäristöasioihin sekä työn laatukriteereihin. Työn suorittamisen opetus tapahtuu työpaikalla.

Pakolliset tutkinnon osat:
-    Rakennusten korjausmaalaus 50 osp
-    Uudisrakennusmaalaus 35 osp

Yhteiset tutkinnon osat:
-    Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
-    Matemaattisluonnontieteellinen osaaminen 6 osp
-    Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp
-    Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset 9 osp

 
Amiedussa opiskeltavat valinnaiset osat
 
-    Pientalojen ulkomaalaus 15 osp
-    Rakennuspintojen ruiskumaalaus 15 osp
-    Ruiskutasoitetyöt 30 osp
-    Rakennuspintojen restaurointi 15 osp
-    Tapetointi 15 osp
-    Lattianpäällysteiden uusiminen 15 osp
-    Puupintojen pintakäsittelyt 15 osp
-    Vedeneristyksen perustyöt 15 osp
-    Koristemaalaus 15 osp
-    Mukailumaalaus 15 osp
-    Erikoismaalaus 15 osp

Hinta

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.

Valintaperusteet

Opiskelijalla tulee olla hyvä fyysinen kunto, ei allergioita, ei korkeanpaikan kammoa. Suomen kielen taidot tulee olla tasoa B1.1. Opiskelijalla tulee olla hyvät työelämävalmiudet ja kyky työskennellä niin itsenäisesti kuin osana työryhmää.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperihakulomakkeen Amiedun asiakaspalvelusta.
Lomake palautetaan osoitteella Amiedu/asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Hakemusten pohjalta sovimme haastatteluista, jossa selvitämme valmiutesi tutkinnon suorittamiseen ja opiskeluun. Ilmoitamme opiskelijavalinnoista henkilökohtaisesti.

Kysy lisätietoja

Marita Toivanen-Saaristo
kouluttaja
puhelin 020 7461 369
marita.toivanen-saaristo(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-15, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi