Laippaliitosasentajan koulutus ja pätevöinti

Loading Loading...

Ajankohta jatkuva haku
Aika
Kesto 2 pv: 1 pv verkkokoulutus + 1 pv asennusharjoittelu/-opastus ja pätevyyskoe.
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

Myönnetty pätevyys on osoitus laadusta ja ammattitaidosta. Osaaminen parantaa liiketaloudellista tulosta ja asiakastyytyväisyyttä, pienentää vaurioriskejä ja vähentää korjauksista aiheutuvia
kustannuksia ja seisokkeja. Urakoitsijoille pätevöityneillä asentajilla on suuri merkitys urakkakilpailuissa menestymisen kannalta.

Kaikkien asennuksiin osallistuvien ammattitaito täytyy varmistaa ennen
työn aloittamista ja suorittamista. EN-standardi SFS-EN 1591-4 määrittelee, miten laippaliitosten
(ruuviliitosten) asentajien pätevöitys tulee järjestää.

Ammattitaitovaatimukset putkistojen liitosten asentamiselle ovat jatkuvasti kasvaneet. Vuodot
ja vauriot putkistoissa ovat aina suuri riski turvallisuudelle ja ympäristölle etenkin vaaraa
aiheuttavissa laitoksissa.

Amiedulla on ainoana Suomessa hyväksyntä järjestää laippaliitosasentajan koulutus. Pätevyyden myöntää Inspecta Tarkastus Oy.

Täytä standardin vaatimukset, varmista laatu ja turvallisuus.

Lue onnistunut asiakascase;

Amiedu toteuttaa Nesteen laippaliitosasentajien koulutukset ensimmäisenä ja ainoana Suomessa.

Kenelle soveltuu

Putkistojen ja niihin liittyvien laitteiden laippaliitosten (ruuviliitosten) asentajat ja asennustöiden valvojat, tilaajat, urakoitsijat ja alihankkijoiden asennuksiin osallistuvat henkilöt. Pätevyysvaatimuksia voivat asettaa mm. valvova viranomaistaho, tekniset määräykset ja spesifikaatiot, tilaaja tai asiakkaat.

Toteutus

Ajankohta, toteutus ja paikka voidaan räätälöidä yrityksesi tarpeisiin sopivaksi, esimerkiksi lähelle asennustyömaata.

Pätevöinti voidaan järjestää myös Amiedun tiloissa.

Ota yhteyttä, kerro tarpeesi ja pyydä tarjous.


Sisältö

1. päivä. Verkkokoulutus, 8 h
• Standardin EN 1591-4 ja muut vaatimukset ja
ohjeet, tilaajien spesifikaatiot
• Vuotojen hallinta, työturvallisuus ja laadukkaat
laippaliitokset
• Työkalut, kiristysvoimat ja kiristystekniikat,
oikeanlainen asennustekniikka
• Lyhyitä videoituja asennussuorituksia: liitosten
aukaisu ja kiinnitys
• Ruuvityypit, tiivisteet, laipat, pintojen valmistelu
• Asennusten merkintä, dokumentointi ja tarkastus
• Yhteenveto opitusta ja verkkotesti

2. päivä. Asennusharjoitukset ja pätevöinti, 8 h
• Asennuspäivän toteutus: tavoitteet, työturvallisuus
ja järjestelyt
• Teoriakoe: osaamisen varmistus
• Asentamisen mallisuorituksia ja käytännön
harjoituksia
• Pätevyyskokeet: Inspecta Tarkastus Oy
• Palaute suorituksista

Hinta

Ota yhteyttä, kerro tarpeesi ja pyydä tarjous.

Koulutuspaikka

Amiedun tiloissa Pitäjänmäellä
tai sopimuksen mukaan

Kysy lisätietoja

Marja-Leena Räsänen-Ala-Aho
koulutuspäällikkö
puhelin 020 7461 422
marja-leena.rasanen(at)amiedu.fi

Heikki Mäkeläinen
konsultti
puhelin 020 7461 370
heikki.makelainen(at)amiedu.fi

Pyydä tarjous

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-15, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi