Työpaikkaohjaajakoulutus

Loading Loading...

Ajankohta sopimuksen mukaan
Aika
Kesto 1 päivä, toteutustapa sovitaan erikseen yrityskohtaisesti
Ilmoittautuminen/ Hakeminen


Tavoitteet ja hyödyt

Työpaikkaohjaajakoulutus vahvistaa työyhteisön taitoja toteuttaa ja kehittää laadukasta työpaikkaohjausta. Valmennus vahvistaa työpaikkaohjaajina toimivien perehdytys-, ohjaus-, arviointi- ja vuorovaikutustaitoja ja tekee näkyväksi työpaikkaohjaajan keskeisen roolin oppimisen mahdollistajana työyhteisössä.
Valmennuksessa käytettävät toiminnalliset opetusmenetelmät synnyttävät osallistujissa ammattimaista ja myönteistä asennetta erilaisiin oppijoihin esimerkiksi työelämään tutustujista tutkintojen suorittajiin ja pitkään poissa olleisiin työhönpalaajiin.

Laadukkaalla työpaikkaohjauksella on merkittävä vaikutus yrityksen tuottamaan asiakaskokemukseen. Oppijat kokevat olevansa tervetulleita työyhteisön jäseniä oppien työasennetta ja –taitoja, jotka edistävät myönteisten asiakaskokemuksen syntymistä yrityksessä asioiville. Konkreettisena tuloksena koulutukseen osallistuja laatii omalle työpaikalleen laadukkaan ja erilaiset oppijat huomioon ottavan työpaikkaohjauksen suunnitelman.

Peruutusehdot

Valmennuksen voi peruuttaa maksutta vähintään 14 vuorokautta ennen sovittua koulutuspäivää. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista laskutetaan peruutusmaksuna 50 % valmennuksen hinnasta.

Kenelle soveltuu

Koulutus on suunnattu perehdytystehtävissä ja erilaisten oppijoiden ohjaajina toimiville henkilöille.

Toteutus

Koulutus toteutetaan yrityksen tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Koulutukseen liittyy ennakkotehtävä, jossa osallistujat pohtivat oman työpaikkansa perehdytys- ja ohjaustarpeita peilaten niitä päivän teemoihin saaden näin parhaan mahdollisen hyödyn valmennuksesta.

Sisältö

•    Oman työpaikan oppijat, ohjaustarpeet, nykyiset käytännöt ja erityistarpeet
•    Laadukas työpaikkaohjaus ja sen merkitys työpaikalle ja oppijalle
•    Työelämään tutustujista tutkinnon suorittajiin – erilaisia oppijoita, erilaisia oppimistavoitteita
•    Työpaikkaohjaaja perehdyttää, opettaa, ohjaa ja arvioi oppimista
•    Valmentava ote työpaikkaohjauksessa – työkaluja arjen ohjaustyöhön
•    Miten edistän perehdyttämisen ja ohjauksen työkalujen käyttöä omalla työpaikallani – suunnitelman laatiminen laadukkaaseen työpaikkaohjaukseen

Hinta

Tarjouksen mukaan.

Koulutuspaikka

Yrityksen tiloissa tai Amiedulla, Valimotie 8, 00380 Helsinki

Kysy lisätietoja

Liisa Kasurinenn
kouluttaja    
puhelin 020 7461 612
liisa.kasurinen(at)amiedu.fi

Pyydä tarjous

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-15, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi