Myynnin valmennus työyhteisölle (b- to-b)

Loading Loading...

Ajankohta sopimuksen mukaan
Aika
Kesto sopimuksen mukaan
Ilmoittautuminen/ Hakeminen


Tavoitteet ja hyödyt

Valmennus tukee yrityksen strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamista antaen konkreettisia työkaluja ja uusia ideoita b-to-b myynnin toteuttamiseen. Valmennus kehittää osallistujien taitoja myyntityössä ja asiakkuuksien hoitamisessa.

Kenelle soveltuu

Myyntivalmennus on suunnattu myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä toimiville myyjille, myynnin esimiehille, myyntipäälliköille ja yrittäjille sekä asiantuntijoille, jotka haluavat kehittää omaa myyntiosaamistaan. Henkilöillä voi olla omia vastuu- tai tavoiteasiakkaita. Valmennus voidaan toteuttaa myös työyhteisöille, jotka ovat käynnistämässä tai kehittämässä omaa myynnin toimintamalliaan esimerkiksi kaikki myy -periaatteella.

Toteutus

Valmennus voidaan toteuttaa yhden tai useamman päivän kestoisena toteutuksena, joko kokonaisina päivinä tai puolen päivän valmennustilaisuuksina. Tarkempi kesto sovitaan yhdessä yrityksen kanssa. 

Valmennus toteutetaan räätälöidysti lähiopetuksena, toiminnallisin menetelmin, sisältäen yhdessä tekemistä ja case-harjoituksia. Sisältöön on mahdollista liittää työpajatyöskentelyä, kehittämistehtäviä tai muita menetelmiä, joilla varmistetaan osaamisen käytäntöön vienti ja syntyneiden toimintamallien käyttöönotto.

Sisältö

Esimerkkejä teemoista:
• Oman yrityksen tuottamat palvelut sekä tuote- ja palvelukokonaisuudet
• Vastuu-/tavoiteasiakkaiden liiketoiminta ja asiakastarpeiden ennakointi
• Asiakaspalvelun erityispiirteet ja palveluasenne yritysmyynnissä
• Viestintä- ja vuorovaikutustaidot myyntityössä
• Innovaatiot oman tekemisen suunnittelussa, uudet toimintamallit
• Omien myyntitaitojen analysointi ja kehittäminen
• Palveluratkaisujen myynti
• Myynnin suunnittelu ja tavoiteasetanta, seuranta ja mittaaminen.

Sisältöön voidaan liittää henkilökohtainen itseanalyysi, joka auttaa osallistujaa tunnistamaan entistä paremmin omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa myyntityössä.

Hinta

Tarjouksen mukaan.

Koulutuspaikka

Yrityksen tiloissa, tai Amiedu, Valimotie 8, 00380 Helsinki

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen valmennukseen tapahtuu yrityksen kanssa yhdessä sovitun toimintamallin mukaisesti.

Kysy lisätietoja

Taina Rekunen
myyntipäällikkö
puhelin 020 7461 325
taina.rekunen(at)amiedu.fi

Juha Leppävuori
kouluttaja, valmentaja
puhelin 020 7461 675
juha.leppavuori(at)amiedu.fi

Pyydä tarjous

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-15, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi