Lähtömaakoulutus, Suomen kielen, kulttuurin ja työelämätietouden koulutus Kreikasta tai Espanjasta rekrytoitaville SOTE-alan ammattihenkilöille

Loading Loading...

Ajankohta sopimuksen mukaan
Aika
Kesto n. 280 – 380 tuntia (3 – 6 kk)
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

KATSO VIDEO 

Työnantaja saa käyttöönsä ammattitaitoisia, motivoituneita ja toimintaympäristöönsä perehtyneitä työntekijöitä ja opiskelijat saavat riittävät perustiedot ja -taidot selviytyäkseen suomalaisessa työelämässä omalla ammattialallaan.

Opiskelija saavuttaa koulutuksen aikana sellaisen kielitaidon tason, että hän suoriutuu työssään Suomessa (kielitaidon tavoitetaso B1.1.) Hän perehtyy elämään Suomessa, suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään, terveydenhuoltoalan ammatteihin (lähihoitajan/ perushoitajan vs. sairaanhoitajan työtehtävät), Suomen terveydenhuollon hygienia-vaatimuksiin, suomalaiseen hoitokulttuuriin, sote-alan työnantajiin (julkinen ja yksityinen sektori, vanhustenhoito, sairaalat jne.) sekä Kelan etuuksiin ja korvausjärjestelmiin.

Peruutusehdot

Peruutusehdot määritellään  asiakasorganisaation ja TE-hallinnon välisellä sopimuksella.

Kenelle soveltuu

Koulutuksen kohderyhmänä ovat Kreikasta tai Espanjasta rekrytoitavat SOTE-alan ammattihenkilöt.

Toteutus

Koulutus toteutetaan ryhmämuotoisesti monimuoto-opetuksena, johon kuuluu sopimuksen mukaan lähiopetusta sekä ohjattua verkko- ja itseopiskelua ja itsenäistä etäopiskelua päivä-, ilta- tai viikonloppuopiskeluna.

Sisältö

Amiedulla on usean vuoden kokemus työpaikkalähtöisen suomen kielen koulutuksen järjestämisestä erityisesti hoitoalan työtehtävissä oleville maahanmuuttajataustaisille henkilöille sekä kokemusta terveydenhuoltoalan henkilöstön lähtömaakoulutuksesta. Työpaikkalähtöistä suomen kielen koulutusta on järjestetty eri ammattiryhmille, mm. lääkäreille ja sairaanhoitajille. Meillä on myös usean vuoden kokemus ammatillisen ja suomen kielen koulutuksen integroinnista maahanmuuttajataustaisille suunnatuissa ammatillisissa koulutuksissa. Tätä kautta kouluttajillemme (ammatillinen suomi, hoito-ja hoiva-ala, tuutorit) on kertynyt hyvä tuntemus eri terveydenhuoltoalan työtehtävistä ja terveydenhuollon järjestelmistä kielellisten käytänteiden näkökulmasta.

Opetuksen sisältöjä räätälöidään huomioiden osallistujien ammatillinen tausta ja tavoitteena olevat työtehtävät. Kielitaitoa kehitetään työelämälähtöisesti simuloiden. Opetuksen ytimessä ovat käytännön hoitotyö ja työpaikan viestintätilanteet, suomalainen terveyden -ja sairaanhoitojärjestelmä (julkinen ja yksityinen) sekä suomalainen työelämä (multimediakurssina).

- lähtötasoarvio, kartoitus, henkilökohtainen kielenopiskelusuunnitelma
- suomen kielen itseopiskelu- ja sanastonoppimisen tekniikkaa
- ohjattua suomen kielen itseopiskelua
- sote-alan työtehtävien eri aihealueet ja kielenkäyttötarkoitukset, paikat, henkilöt, kielenkäyttötilanteet, työyhteisön sisäinen ja ulkoinen viestintä
- yleiset työelämävalmiudet ja niihin liittyvät dokumentit
- viestintä eri työkulttuurien kannalta ja non-verbaali viestintä
- suomalainen terveyden -ja sairaanhoitojärjestelmä (julkinen ja yksityinen) sekä suomalainen työelämä

Suomen kielen opetus yhdistetään ammatilliseen perehdytykseen. Koulutus pyritään järjestämään mahdollisimman joustavasti koulutettavien erilaiset oppimisvalmiudet, ammattitaustat ja aikataulut huomioiden. Verkko-oppimisympäristöt ovat jatkuvasti käytettävissä lähiopetuksenkin tukena. Tätä kautta voidaan antaa ohjausta materiaalin hyödyntämiseen itseopiskelun kautta: nopeasti edistyville tarjotaan lisämateriaalia ja toisaalta tuetaan opinnoissa hitaammin edistyviä kertauksen avulla.

Kielenopetuksen tavoitteena on ammatissa ja työssä vaadittava kielitaito, jonka taso määräytyy tehtävien vaatimustason mukaan. Lähitavoitteena on, että opiskelija oppii koulutuksen avulla myös käyttämään hyväkseen työssä tarjoutuvia harjoitusmahdollisuuksia ja oppimistilanteita sekä  löytää itselleen sopivan oppimistavan ja strategiat, jotta hän voi itsenäisesti kehittää kielitaitoaan edelleen. Kielitaitotavoitteena on osallistujan kannalta kielitaitoprofiili, joka riittää työtehtävissä.

Hinta

Koulutuksen rahoitukseen osallistuu Työvoiman liikkuvuus Euroopassa –projekti (ESR). Yrityksen maksuosuus on yrityksen koosta, liikevaihdosta ja henkilöstön määrästä riippuen 30 – 50  % eli 34,50  -57,50 €  + alv 24% / tunti. Esim. kaksi yritystä voi hankkia koulutuksen yhdessä, jolloin hinta puolittuu.

Valintaperusteet

Osallistumisehdot määritellään asiakasorganisaation ja TE-hallinnon välisellä sopimuksella.

Koulutuspaikka

Amiedun toimitiloissa Pitäjänmäellä
tai sopimuksen mukaan

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tilaaminen
Työnantaja tekee sopimuksen koulutustoteutuksesta TE-hallinnon kanssa.

Ota yhteyttä alla oleviin yhteyshenkilöihin.

Kysy lisätietoja

Anni Piikki
kouluttaja
puhelin 020 7461 284
anni.piikki(at)amiedu.fi

Birit Kitti
kouluttaja
puhelin 020 7461 560
birit.kitti(at)amiedu.fi

Pyydä tarjous

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-15, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi