Muutoskyvykäs esimies kirkastaa ja jalkauttaa muutoksen - Muutoksen läpiviemisestä vastaavien esimiesten valmennus

Loading Loading...

Ajankohta sopimuksen mukaan
Aika
Kesto sopimuksen mukaan
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

Muutoskyvykäs esimies tunnistaa muuttuneen toimintaympäristön vaatimukset ja kykenee tulkitsemaan ne henkilöstölle. Hän kykenee kirkastamaan muutoksen tavoitteet ja tukemaan henkilöstöä muutoksen läpiviemisessä. Muutoskyvykäs esimies ymmärtää, miten uudistunut strategia viedään henkilöstön työn arkeen. Vahvistunut itsetuntemus, itsensä johtaminen ja muutoksenhallintataidot ovat muutoskyvykkään esimiehen tärkeimpiä työkaluja.

Kenelle soveltuu

Yritysten ja organisaatioiden esimiehet

Toteutus

Toteutus räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaan.

Sisältö

• Muutoksen johtaminen
- Tavoitteellisen muutosprosessin suunnittelu ja läpivienti, muutoksen vaiheet ja prosessijohtaminen
- Ihmisten kohtaaminen muutostilanteissa
- Onnistuneen muutoskeskustelun / yt-keskustelun läpivieminen
- Työyhteisön toimintakulttuuri, -tavat ja arvot muutoksessa
- Henkilöstön kriittiset menestystekijät ja niiden kehittäminen

• Esimiehen oman muutoskyvykkyyden vahvistaminen

- Omat vahvuudet ja kehittämiskohteet esimiestyössä     
- Itsensä johtaminen ja itsetuntemus
- Viestintä ja vuorovaikutustaidot
- Esimiestyö jatkuvan kasvun mahdollisuutena

Hinta

Ota yhteyttä /pyydä tarjous.

Koulutuspaikka

Amiedun toimitiloissa Pitäjänmäellä
tai sopimuksen mukaan

Kysy lisätietoja

Emmy Kurjenpuu
koulutuspäällikkö
puhelin 020 7461 503
emmy.kurjenpuu(at)amiedu.fi

Pyydä tarjous

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-15, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi