Muutoskyvykäs henkilöstö tekee muutoksen - Jatkavan henkilöstön muutosvalmennus

Loading Loading...

Ajankohta sopimuksen mukaan
Aika
Kesto sopimuksen mukaan
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

Muutoskyvykäs henkilöstö ymmärtää muutosten välttämättömyyden organisaation toiminnan jatkuvuuden kannalta. Muutoskyvykäs henkilöstö ymmärtää muutosprosessin vaiheet ja sen vaikutukset organisaatioon sekä sen, minkälainen osaaminen ja työkäyttäytyminen on kriittistä organisaation toiminnan jatkuvuuden kannalta. Muutoskyvykäs henkilöstö pystyy kohtaamaan muutoksen sekä yksilöinä että yhteisönä ja toimimaan tavoitteellisesti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Kenelle soveltuu

Yritysten ja organisaatioiden henkilöstö

Toteutus

Toteutus räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaan.

Sisältö

Muutoskyvykkyyden vahvistaminen
- Muutos henkilökohtaisena prosessina
- Arvot, toiminta ja tavoitteet muutoksessa
- Urasuunnittelutaidot, itsetuntemus, osaaminen ja vuorovaikutustaidot
- Muutoskyvykkyys henkilöstön kriittisenä menestystekijänä

Muuttuva työ
- Miten toimintaympäristön muutos haastaa työkulttuurimme ja työn tekemisen tavat
- Henkilöstön kriittiset menestystekijät yrityksen toiminnan jatkuvuuden kannalta
- Omat kriittiset menestystekijäni suhteessa yrityksen tavoitteisiin
- Muuttuneen strategian toteuttaminen työn arjessa
- Osaamisen kehittäminen ja motivoituminen uusiin haasteisiin
- Työnantajan strategiaa tukeva  työote

Uravalmennus
- Urakierto ja uuden osaamisen hankkiminen / osaamisen suuntaaminen yrityksessä

Hinta

Ota yhteyttä /pyydä tarjous.

Koulutuspaikka

Amiedun toimitiloissa Pitäjänmäellä
tai sopimuksen mukaan

Kysy lisätietoja

Emmy Kurjenpuu
koulutuspäällikkö
puhelin 020 7461 503
emmy.kurjenpuu(at)amiedu.fi

Pyydä tarjous

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-15, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi